Rekentool voor meten restwarmte uit waterzuiveringsinstallaties

17-05-2022 875 keer bekeken

Ennatuurlijk, Waterschapsbedrijf Limburg, Syntraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben een rekentool ontwikkeld om de hoeveelheid restwarmte uit riool- of afvalwaterzuiveringsinstallaties te bepalen.

De restwarmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van de nabijgelegen gebouwde omgeving ter vervanging van het verwarmen met fossiele brandstoffen of kan worden teruggevoerd naar het productieproces van een bedrijf. Dit draagt bij aan de warmtetransitie en de verduurzaming van Nederland. Met de tool wordt nauwkeurig bepaald hoeveel warmte uitgekoppeld kan worden van het gezuiverde water uit een waterzuiveringsinstallatie. Op basis van gedetailleerdere afvoerhoeveelheden (op bijvoorbeeld minuut- of uur-basis) maakt deze rekentool arbeidsintensieve berekeningen overbodig en geeft het inzicht in het beschikbaar vermogen op elk moment van de dag.

De tool wordt vrij ter beschikking gesteld en kan door andere waterschappen en industriële waterzuiveraars worden toegepast. Naar de Rekentool.
 

Gemakkelijk en nauwkeurig de restwarmte meten

“Met de tool kan gemakkelijk en nauwkeurig worden bepaald hoeveel warmte kan worden uitgekoppeld van het effluent van een waterzuiveringsinstallatie”, legt Barry Meddeler, Senior Adviseur Aquathermie bij Syntraal, uit. De tool berekent aan de hand van uur debiet data hoeveel warmte direct kan worden onttrokken gedurende het jaar. Daarnaast geeft het inzicht in het aantal huishoudens dat kan worden verwarmd met deze energiestroom. Het model is in samenwerking met Ennatuurlijk en Waterschapsbedrijf Limburg gebouwd en getest, waarbij twee casussen zijn doorgerekend. Inmiddels is het model al bij meerdere zuiveringsinstallaties ingezet waaronder ook een industriële zuiveringsinstallatie.”
 

“Eenvoudig het technisch potentieel bepalen”

Het Waterschapsbedrijf Limburg doet onderzoek naar de toepassing van gewonnen warmte uit afvalwater bij hun rioolwaterzuiveringsinstallatie in Maastricht-Limmel. Dit werd in eerste instantie gedaan met behulp van de landelijke aquathermieviewer van WarmingUP. Als testlocatie mochten ze de rekentool gebruiken en toetsen. Nu gebruiken ze de tool om op de andere locaties de potentiële restwarmte te berekenen.

Giel Geraeds, Innovatie Technoloog bij het Waterschapsbedrijf Limburg, vertelt: “Dankzij de rekentool kunnen we nu ook eenvoudig het technisch potentieel van onze andere rioolwaterzuiveringsinstallaties en onze aanvoerstelsels in detail bepalen. De tool wordt vrij ter beschikking gesteld en kan door andere waterschappen en industriële waterzuiveraars worden toegepast als handig hulpmiddel.”
 

“Goed alternatief voor aardgas”

Aquathermie biedt voor warmtebedrijven een groot potentieel. De thermische energie uit afvalwater is goed voor 56 PJ (15% van de landelijke warmtevraag) en is vaak in de buurt van de gebouwde omgeving beschikbaar. “Warmte uit een waterzuiveringsinstallatie is dus als warmtebron een goed alternatief voor aardgas”, vertelt Barry Scholten, Sr. Key Accountmanager bij Ennatuurlijk. “Om de potentie zo goed mogelijk te benutten is het belangrijk dat we als warmtebedrijf een goede inschatting kunnen maken van het lokale warmtepotentieel. Hierbij biedt de rekentool de mogelijkheid om de kansrijke locaties te identificeren en een eerste inschatting te maken van de haalbaarheid voor een project.”  

Cookie-instellingen