Netwerk Aquathermie gaat door in versterkte vorm

14-02-2022 767 keer bekeken

Dinsdag 1 februari heeft de Stuurgroep Aquathermie de intentie uitgesproken om na afronding van de Green Deal Aquathermie in mei 2022 de verdere ondersteuning en ontwikkeling van aquathermie ook in de periode 2022-2026 vorm te willen geven.

De stuurgroep heeft aangegeven het huidige NAT in versterkte vorm te willen voortzetten (NAT 2.0), gericht op het stimuleren van een volwassen en zelfstandige markt voor aquathermieprojecten. 
 

Uitdagingen

De komende jaren zal extra aandacht moeten uitgaan naar het oplossen van specifieke knelpunten in de ontwikkeling van aquathermie. Denk hierbij aan 

  • inzicht bieden in ecologische effecten in oppervlaktewater
  • ontwikkelen van standaarden
  • oplossingen bieden voor financiële knelpunten in projecten
  • zorgdragen voor belangenbehartiging vanuit marktpartijen

 

Kennisdeling en netwerkactivering

De werkzaamheden van NAT voor de thema’s Praktijk, Kennis/Onderzoek, Governance/financiering en Communicatie zullen moeten worden voortgezet in de vorm van kennisuitwisseling, kennisdeling en netwerkactivering. De samenwerking met ECW en PAW zal ook moeten worden voortgezet. Centraal zal via website, webinars en sociale media kennis worden gedeeld met organisaties uit het netwerk en met klimaatprogramma’s.
 

Nu kans om bij te dragen

Het plan voor de komende jaren wordt tot mei 2022 vormgegeven, waarbij input van partijen en partners van wezenlijk belang is om tot een goed afgewogen plan te komen van en voor het netwerk. Het netwerkbureau ondersteunt de stuurgroep bij de totstandkoming van het programmaplan. De bijdrage van partijen en partners kan bestaan uit het inbrengen van knelpunten, mogelijke oplossingen en het uitspreken van (financieel) commitment aan NAT 2.0. 
 

Inschrijven themasessies

Tijdens online themasessies informeren we deelnemers over de denklijnen voor NAT 2.0. We horen dan graag uw ideeen over knelpunten, oplossingen en betrokkenheid voor aanvulling en aanscherping van NAT 2.0.  We bespreken onderstaande onderwerpen. Schrijf je nu in om mee te praten over NAT 2.0!

Gelijk speelveld
Hoe creëren we een level playing field voor aquathermie ten opzichte van andere duurzame bronnen?
 

  • dinsdag 15 maart 10:00 - 11:00 uur
  • donderdag 17 maart 12:00 - 13:00 uur
 

Professionele sector
Wat is nodig voor een zelfstandige markt en hoe kan onderwijs de uitvoering versnellen?
 

  • dinsdag 22 maart 10:00 - 11:00 uur
  • donderdag 24 maart 12:00 - 13:00 uur
 

Verantwoorde toepassing
Hoe zorgen normen en standaarden voor optimale toepassing van aquathermie?

  • dinsdag 29 maart 10:00 - 11:00 uur
  • donderdag 31 maart 12:00 - 13:00 uur
 

 

 

Cookie-instellingen