IJssel, Maas en Waal - rivieren voor duurzame warmtevoorziening

14-02-2022 726 keer bekeken

Wat is de overeenkomst tussen Zutphen, Hattem en Nijmegen? Alle drie steden overwegen om rivierwater een rol te geven in de plaatselijke duurzame energievoorziening.

IJsselstad Zutphen is sinds 2017 bezig om zichzelf op de kaart te zetten als ‘proeftuin voor duurzame rivier de IJssel’. Ook wil Zutphen groene elektriciteit opwekken uit stromend rivierwater langs het stadsfront. 

Op meer plekken langs de grote rivieren azen gemeentebesturen op energiewinning uit stromend water. In Nijmegen is in 2021 een onderzoek opgeleverd met de conclusie dat de stad verwarmd kan worden met water uit de Waal. “Het onderzoek laat zien dat er geen technische belemmeringen zijn voor een grote uitrol van aquathermie in Nijmegen. En dat de kosten, met optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden, concurrerend lijken met die van andere duurzame warmtebronnen”, aldus Ronald Roosjen, expert aquathermie bij Deltares.

Steeds meer riviergemeenten zien aquathermie als kans in hun regionale energietransities naar duurzame CO2-neutrale en aardgasloze vormen van energiewinning.
 

Hattem verwarmen met IJsselwater

Zo heeft gemeente Hattem – op verzoek van de gemeenteraad- een onderzoek laten uitvoeren om warmte uit de IJssel te gebruiken voor stadsverwarming. Als er 7 of 8 warmteproductiestations worden ingericht, zou in principe het gehele stadje verwarmd kunnen worden met een netwerk van leidingen. Hattem laat nu een haalbaarheidsonderzoek doen.
 

IJssel enorm potentieel

Zutphen heeft Firan ingeschakeld om 700 woningen en enkele gebouwen in de nieuwbouwwijk Helbergen met rivierwater te verwarmen met aquathermie. De luxe wijk ligt naast achter de dijk. Gemeente Zutphen, woonbedrijf Ieder1, energiecoöperatie ZutphenEnergie, Alliander en Rijkswaterstaat – beheerder van rivier de IJssel – werken hierin samen. "De IJssel heeft een enorm potentieel als bron voor een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar warmtenet", zegt businessontwikkelaar Brenda Schoumans op de website van Firan. De belangstelling voor lokale projecten met aquathermie neemt toe, stelt Firan.
Voor Zutphen is het doel om uiteindelijk ook 550 huurwoningen, 160 particuliere woningen en een aantal gebouwen via een netwerk te verwarmen met water uit de IJssel. Waterpompen brengen dat water op de juiste temperatuur voor verwarming van gebouwen. De hoop is dat in de toekomst een groot deel van de woningen van Zutphen kan worden verwarmd met thermische energie uit water van de IJssel.
 

Maas en Hollandsche IJssel

Zutphen is niet de enige plek waar rivierwater een rol gaat spelen in de lokale energievoorziening. Langs de Maas in Venlo wordt ook gewerkt aan aquathermie voor de wijk Hagerhof-Oost. Relatief warm water uit rivier de Maas wil men gebruiken voor het verwarmen van woningen. Meer info over deze PAW-proeftuin met aquathermie
Ook aan de Hollandsche IJssel (in Nieuwerkerk aan den IJssel) en de Dortse Kil (in Dordrecht) zijn plannen om woningen te verwarmen met energie uit de voorbijstrevende rivier. Meer info over Nieuwerkerk a/d IJssen en Dordrecht (businesscases)

Artikel met dank aan rivierverhalen.nl

Cookie-instellingen