Quickscan aquathermie – thermische energie uit afvalwater

25-01-2022 820 keer bekeken

Onze twee partners van de Green Deal GMB en Callic hebben een ‘Quickscan Aquathermie’ ontwikkeld, waarmee de warmtepotentie van een waterzuivering in beeld kan worden gebracht. Techniek en financiën krijgen hierbij speciale aandacht.

Eigenaren van waterzuiveringen kunnen met de Quickscan op een laagdrempelige wijze onderbouwde keuzes maken over het toepassen van aquathermie. Met de Quickscan wordt alle informatie verzameld die nodig is om aquathermiepotentie van waterzuiveringsinstallaties in kaart te brengen. De hoeveelheid thermische energie uit afvalwater (warmtepotentie) wordt gelinkt aan de eigen warmtevraag van de zuivering. Daarnaast wordt in kaart gebracht hoeveel warmte beschikbaar blijft voor externe partijen. De Quickscan biedt ook inzicht in de benodigde financiële investering. 

 

Cookie-instellingen