Aquathermie in regeerakkoord!

16-12-2021 851 keer bekeken

Netwerk Aquathermie is blij met de keuze voor aquathermie in het regeerakkoord. De techniek staat in een mooi rijtje duurzame energiebronnen om de doelen van het Klimaatakkoord te halen.

"We stimuleren het aanbod van hernieuwbare energiebronnen, door in te zetten op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie. Tegelijkertijd schalen we de productie en import van waterstof op", aldus de nieuwe coalitie.
 

Stimuleringsmaatregelen

In het regeerakkoord staat een klimaat- en transitiefonds van ‚ā¨35 mrd voor de komende tien jaar dat helpt om de benodigde energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan te leggen. Zo'n fonds kan helpen toepassing van aquathermie van de grond te krijgen. Goed dat er in het akkoord wordt benoemd dat er geld wordt gereserveerd voor energie-infrastructuur, want de huidige financieringsstructuur voor warmtenetten leidt tot een zeer ongelijk speelveld.
 

Slinger

NAT verwacht dat deze keuze een flinke slinger geeft aan de mogelijkheid aquathermieprojecten grootschalig te realiseren. Optimaal benutten van de potentie van aquathermie kan leiden tot een mooie toekomst voor deze duurzame energiebron voor verwarming en koeling van de gebouwde omgeving. Bekijk welke aquathermieprojecten al zijn gerealiseerd en welke projecten in voorbereiding zijn.
 

Cookie-instellingen