Idee riothermie winnaar challenge 'Klimaatpositief afvalwater zuiveren'

30-11-2021 588 keer bekeken

Het idee 'Riothermie vermindert broeikasgasemissie op de RWZI’ van Etteke Wypkema is een van de winnaars van de challenge 'Klimaatpositief afvalwater zuiveren'. Iedereen kon meedoen aan deze challenge, georganiseerd via het Winnovatie-platform van waterschappen en drinkwaterbedrijven.

Centrale vraag van de challenge was: Kom met een innovatief idee om het transport en het zuiveren van afvalwater klimaatneutraal of het liefst klimaatpositief te krijgen. 
 

Riothermie vermindert broeikasgasemissie RWZI

Het idee van Etteke Wypkema – prijs 1.000 euro en 4.000 euro om het idee verder uit te werken.

De methaanemissie vanuit het influent bedraagt zo’n 5% van de broeikasgasemissie van een rwzi en kan bij rwzi’s met lange aanvoerende persleidingstelsels flink hoger zijn. We verwachten dat het methaan in de luchtbehandeling verdwijnt, maar dit is bewezen niet het geval. Het verlagen van de temperatuur van het afvalwater in het aanvoerstelsel of bij de persstations kan een oplossing zijn met een sluitende business en value case. Lees meer over de challenge.

Cookie-instellingen