Aanleg warmteleiding voor duurzame warmte 120.000 woningen van start

09-11-2021 638 keer bekeken

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie hebben op 8 november het definitieve investeringsbesluit genomen voor de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag.

Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam leggen een ondergrondse leiding aan waarmee primair restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt om huizen, bedrijven en glastuinbouw in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen. In de toekomst kunnen ook andere duurzame bronnen, zoals aquathermie en geothermie, worden aangesloten.

Eneco zal als eerste warmtebedrijf warmte afnemen uit het transportnet (warmtenet) en leveren aan woningen in Den Haag. Met de aanleg van de ondergrondse leiding komt restwarmte van bedrijven uit de haven beschikbaar voor maximaal 120.000 woningen en andere gebouwen in Zuid-Holland. Dat levert een CO2-reductie op van zo’n 0,18 megaton per jaar.

De aanleg van het WarmtelinQ-project door Gasunie is naar verwachting in 2025 afgerond.

Lees hier een bloemlezing van artikelen in de media en artikelen van stakeholders (8 november).
 

Cookie-instellingen