Steeds meer aquathermie-initiatieven in Nederland

21-10-2021 954 keer bekeken

Er is nu een overzicht beschikbaar van aquathermie-initiatieven met informatie over onder andere de fase waarin het initiatief zich bevindt. Netwerk Aquathermie maakte deze initiatievenlijst als aanvulling op de projectenkaart die kengetallen van reeds gerealiseerde aquathermieprojecten toont.

De initiatievenlijst en projectenkaart samen geven een goed beeld van de huidige stand van zaken van aquathermie in Nederland.

De initiatievenlijst is samengesteld op basis van openbare informatie en wordt doorlopend geactualiseerd. Regelmatig wordt in de media en door adviesbureaus aandacht besteed aan initiatieven, bijvoorbeeld wanneer onderzoek is gedaan naar de haalbaarheid of een vergunning voor een installatie is afgegeven. Het NAT filtert informatie uit deze berichtgeving en vult hiermee de initiatievenlijst. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de fase waarin het initiatief zich bevindt: haalbaarheid, planvorming of realisatie.
 

Huidige stand van zaken

De eerste inventarisatie van initiatieven in februari leidde tot een lijst met 23 projecten. Inmiddels is dit aantal ruim verdubbeld en staan er 60 aquathermie-initiatieven op de lijst. Het gaat om projecten van enkele tientallen woningen tot grote projecten met 10.000 woningen. Verreweg de meeste initiatieven zijn voor thermische energie uit oppervlakte water (TEO). Van thermische energie uit afvalwater en drinkwater zijn een stuk minder initiatieven bekend. 

 

Het is mooi om te zien dat er overal in Nederland aquathermie-initiatieven zijn. Toch lijkt aquathermie vooral zijn plek te vinden in het westen en midden van het land. Uiterst noordelijk en zuidelijk zijn op dit moment de minste aquathermie-initiatieven bekend.

 Ben jij benieuwd welke initiatieven op de lijst staan? Bekijk dan de aquathermie-initiatievenlijst. Staat jouw initiatief er nog niet op? Laat het ons weten!

 

Cookie-instellingen