Zuidplas en Dunea ondertekenen intentieovereenkomst aquathermie (TED)

14-09-2021 475 keer bekeken

De gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude gaan onderzoeken of de toekomstige woningen in het Vijfde Dorp in het Middengebied van de Zuidplaspolder duurzaam verwarmd en gekoeld kunnen worden met warmte en koude uit drinkwater. Deze vorm van aquathermie helpt de gemeente bij de energietransitie.

Op 2 september 2021 ondertekenden de gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude, 100% dochter van Dunea, partner van de Green Deal Aquathermie, hiervoor de intentieovereenkomst.

De gemeenteraad van Zuidplas heeft op 19 mei 2021 ingestemd met de plannen voor de bouw van 8.000 woningen en de realisatie van ruim 60 hectare bedrijventerrein in het Middengebied van de Zuidplaspolder. De woningen in het gebied worden niet aangesloten op aardgas, maar zullen duurzaam worden verwarmd en gekoeld. De gemeente en Dunea Warmte & Koude gaan daarom samen onderzoeken op welke wijze dit voor 8.000 woningen kan worden gerealiseerd. Het is de ambitie van de gemeente Zuidplas het Vijfde Dorp energieneutraal en toekomstbestendig te maken.
 

Haalbaarheidsstudie

Met het plaatsen van de handtekening wordt het startsein gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Die moet antwoord geven op de vraag of het lokaal mogelijk is om aquathermie in te zetten voor het leveren van warmte en koude aan 8.000 woningen en op welke manier dit het beste kan gebeuren. Ook wordt onderzocht hoeveel elektriciteit daarbij nodig is en in het gebied moet worden opgewekt en wat uiteindelijk de kosten worden voor de eindgebruiker.
 

Optimale oplossing

De gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude willen met het inzetten van thermische energie uit drinkwater (TED), een hernieuwbare duurzame bron voor de levering van warmte en koude, een bijdrage leveren aan een verantwoorde, innovatieve, betrouwbare en betaalbare oplossing voor de toekomstige woningen en bedrijven.

Meer informatie over dit project vind je op de websites van Dunea Warmte & Koude en de gemeente Zuidplas.

Cookie-instellingen