Ontwikkel mee met de TEO proefinstallatie Sloterplas

26-08-2021 760 keer bekeken

In 2022 bouwt Waternet/Waterschap Amstel Gooi en Vecht een proefinstallatie voor winning van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) bij de Sloterplas in Amsterdam. Bij winning van TEO wordt water door filters en over warmtewisselaars gepompt. Dat kan effect hebben op de ecologie in het water.

In de nieuw te bouwen proefinstallatie willen Waternet/Waterschap Amstel Gooi en Vecht dit effect onderzoeken. Ook willen ze onderzoeken of er innovatieve TEO technieken zijn, die een ecologisch voordeel hebben ten opzichte van de conventionele TEO-installatie (met platenwarmtewisselaar).

Naast de ecologie wordt ook het rendement en het onderhoud (methode, frequentie) vergeleken. De proefinstallatie bestaat daarom uit twee parallelle straten: een conventionele en een innovatieve. De proefinstallatie wordt drie jaar gemonitord op energetisch, ecologisch en operationeel functioneren. De resultaten worden gebruikt om toekomstige TEO installaties slimmer en duurzamer te ontwerpen en beheren. Alle meetdata en onderzoeksresultaten zullen openbaar toegankelijk zijn. Zo wordt een kennisimpuls geven aan de ontwikkeling van TEO installaties.
 

Doe mee aan de challenge!

De challenge van Waternet/Waterschap Amstel Gooi en Vecht is een mooie kans om jouw idee√ęn in te brengen en in de praktijk te laten testen. Meedoen kan tot 3 september. Er zijn twee hoofdvragen:

  1. Welke innovatieve TEO techniek zouden wij moeten testen, die een voordeel biedt ten opzichte van conventionele TEO techniek?
  2. Welke vragen rondom TEO zou jij in deze proefinstallatie onderzocht willen hebben?
     

Globale planning

Juli - 3 september 2021:        Crowdsourcing via Winnovatie
9 september 2021:                 Webinar
Oktober - december 2021:   Opstellen definitief ontwerp en aanbesteding
Januari - april 2022:                Bouw
Mei 2022:                                 Proefdraaien installatie
Juni 2022:                                 Start onderzoek

Meer informatie en meedoen aan de challenge

Cookie-instellingen