Aquathermie en open bodemenergiesystemen is een goede combinatie

26-08-2021 692 keer bekeken

Een studie van WarmingUP toont aan dat het toepassen van aquathermie als bron van duurzame warmte of koude voor open bodemenergiesystemen, ook wel warmte-koudeopslag (WKO), helpt bij het wegnemen van de eventuele onbalans in energievraag en -aanbod.

Aquathermie als energiebron vraagt vaak een combinatie met seizoensopslag, omdat de warmte geoogst in de zomer veelal pas nodig is in de winter. Het gebruik van open bodemenergiesystemen (OBES), ook bekend als warmte-koudeopslag (WKO), ligt voor de hand om als seizoensopslag in te zetten bij grootschalig gebruik. De grond is isolerend en werkt als een thermosfles. "Aquathermie is een flexibele energiebron, zodat je eenvoudig dan eens wat meer en dan weer wat minder thermische energie kan winnen uit het oppervlaktewater”, aldus Ida de Groot-Wallast onderzoeker aquathermie bij Deltares en WarmingUP. 
 

Effecten grootschalige toepassing

De vraag is wat  de effecten zijn wanneer aquathermie en WKO grootschalig worden toegepast in bebouwd gebied. De onderzoekers analyseren of deze grootschalige inzet gevolgen heeft die de toepassing in de weg staat. De Groot-Wallast: “Het onderzoek laat zien dat aquathermie met open bodemsystemen een goede combi is. De jaarlijkse variaties in vraag en aanbod die bij conventionele OBES het systeem vaak uit balans brengen, kunnen met aquathermie eenvoudig worden opgevangen. Structurele opwarming van de bodem, die volgens de regelgeving niet is toegestaan, kan daarmee worden voorkomen.”
 

Invloed van open bodemsystemen op verontreiniging

Omdat kostentechnisch gezien de opslag van warmte in de nabijheid van de aquathermiebron of de gebruiker van de warmte moeten worden gerealiseerd, kan het zijn dat in de toekomst ook lastige locaties, zoals vervuilde terreinen, mogelijk gebruikt moeten worden voor seizoensopslag van warmte. Daarom wordt eveneens de invloed van WKO op verontreinigingen onderzocht. De beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit lijkt beheersbaar, maar hier wordt nog aan gerekend. In de loop van dit jaar wordt tevens gekeken of er mogelijkheden zijn om de grondwaterkwaliteit juist te verbeteren bij inzet van open bodemsystemen in bebouwd gebied. Dit gebeurt aan de hand van praktijk cases.

Het onderzoek naar de combinatie van aquathermie en bodemenergiesystemen en de effecten daarvan op de ondergrond duurt twee jaar. De tussentijdse resultaten na het eerste jaar staan samengevat in het rapport ‘Aan aquathermie gekoppelde bodemenergiesystemen- effecten op de ondergrond’.

Cookie-instellingen