Meld voor 23 juli je aquathermieproject aan voor financiering door het Nationaal Groeifonds

19-07-2021 95 keer bekeken

NWN! (NieuweWarmteNu!) is een breed consortium van organisaties: warmtebedrijven, netwerkbedrijven, kennisinstellingen, brancheverenigingen, gemeenten, provincies en andere relevante partijen. NWN! ontwikkelt een voorstel dat eind oktober wordt ingediend bij het Nationaal Groeifonds.

Het ministerie van Economische Zaken steunt de aanvraag en zal de aanvraag formeel indienen. De Stuurgroep Aquathermie ziet goede mogelijkheden om initiatieven met betrekking tot aquathermie aan te laten sluiten op deze aanvraag. Zo kan een volgende stap worden gezet in de ontwikkeling van aquathermie (Aquathermie 2.0) door

  • opschalen
  • integreren in de bestaande bouw
  • wegnemen van financiële knelpunten

 

Op korte termijn realiseren

Om het aantal woningen dat wordt aangesloten op warmtenetten te versnellen zoekt het NWN! voor het Groeifondsvoorstel naar projecten voor duurzame collectieve warmtesystemen die zich in de planfase bevinden en op korte termijn realiseerbaar zijn (uiterlijk in 2025 schop in de grond als de financiële  knelpunten worden opgelost). Voor die projecten vraagt NWN! bij het Groeifonds financiële ondersteuning.

De hoofdlijnen van het NWN!-voorstel zijn beschreven in dit ‘500-woorden document’.
 

Hoe aanmelden?

Dus als je werkt aan projectvoorstellen die mogelijk als vliegwielproject kunnen dienen bij NWN! meld die dan door aan dit ingevulde vragenformulier uiterlijk 23 juli te mailen naar Rowan Benning of Erik Kraaij. Zij zijn ook beschikbaar voor eventuele vragen. NAT zorgt voor de koppeling met het consortium NWN!. In dit stadium is de aanmelding niet verplichtend. Als eenmaal besloten wordt om het project toe te voegen aan het groeifondsvoorstel van NWN! zullen er uiteraard wel voorwaarden aan het commitment gesteld worden. 
 

Vervolg

Voor het selecteren van de projectvoorstellen die bij de NWN!-aanvraag worden toegevoegd volgen we het volgende proces:

  • Gevraagd wordt aan partijen/partners om uiterlijk 23 juli 2021 hun project voor te dragen aan de hand van de vragenlijst. Eventueel organiseren we een gesprek om aanvullende informatie van de voorgestelde projecten op te halen. Doel is om een goed beeld te krijgen van de projecten die in het voorstel kunnen passen.
  • Vervolgens wordt door het consortium bepaald welke voorstellen daadwerkelijk bij het in te dienen voorstel worden gevoegd. Daarbij wordt gestuurd op de criteria (onder andere economische structuurversterking, BBP, innovativiteit) die door het Nationaal Groeifonds worden gehanteerd en op een goede spreiding over de marktsegmenten van collectieve warmtesystemen. Als er onvoldoende projecten zijn die in de voorbereiding van de realisatie zitten, zal worden aangestuurd op meerdere tranches in de komende jaren en worden alleen de nu direct financierbare voorstellen bijgevoegd.
  • Van de geselecteerde voorstellen vragen we eind juli aan de initiatiefnemer/projecteigenaar om het voorstel verder uit te werken en uiterlijk midden oktober aan te leveren zodat het bij het in te dienen voorstel kan worden toegevoegd.

 

 

Cookie-instellingen