Derde ronde proeftuinen is kans voor aquathermie

07-06-2021 497 keer bekeken

Gemeenten kunnen zich naar verwachting van 1 juli tot 1 november 2021 aanmelden voor de derde en laatste ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. De bekendmaking van de selectie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. Er is maximaal 50 miljoen beschikbaar voor de nieuwe proeftuinen.

Er zijn nog geen proeftuinen met thermische energie uit drinkwater (TED). Netwerk Aquathermie hoopt dat er TED-aanvragen worden ingediend.

Op onderdelen is de uitvraag voor de derde ronde proeftuinen gerichter dan de eerdere rondes. Dit biedt kansen voor nieuwe initiatieven met aquathermie. Nieuw in de derde ronde:

  • Vooral lage temperatuur warmtenetten en all-electric oplossingen
    In de derde en laatste ronde zoekt PAW gericht naar proeftuinen die een aanvulling zijn op de bestaande 46 proeftuinen om van te leren. Uit analyse van de huidige proeftuinen blijkt dat er nog weinig aanpakken zijn met een warmtenet op basis van lagere temperaturen (<55 graden C) en aanpakken met woningisolatie, al dan niet gecombineerd met een (hybride) warmtepomp.
  • Stapsgewijze oplossingen naar aardgasvrij mogelijk
    Stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel behoren nu ook tot de mogelijkheden. Dit betekent een gefaseerde aanpak waarbij eerst de gebouwen gereed worden gemaakt voor aansluiting op een duurzame warmtebron door goede woningisolatie. Dit kan in combinatie met een hybride warmtepomp als tussenstap naar aardgasvrij. Hierbij is het van belang dat het eindbeeld (het alternatief voor aardgas) bekend is en dat de wijkgerichte aanpak centraal staat. Er worden zowel proeftuinen gezocht die voor 2030 volledig aardgasvrij zijn (dus binnen de looptijd van de proeftuin), als proeftuinen die eerst inzetten op de stapsgewijze aanpak en op middellange termijn (2035-2040) overgaan naar aardgasvrij.
  • Isoleren moet onderdeel van de aanpak zijn
    In de derde ronde worden uitsluitend proeftuinen geselecteerd waarbij isolatie integraal onderdeel is van de aanpak.

PAW organiseert informatiebijeenkomsten voor gemeenten op 6 en 8 juli

Op dinsdag 6 juli en donderdag 8 juli vinden online informatiebijeenkomsten plaats over de derde ronde proeftuinen. Deze zijn bedoeld voor gemeenten die overwegen om een aanvraag in te dienen. Op dinsdag 14 september en donderdag 16 september staan verdiepende sessies met experts van RVO gepland over de thema’s die in de aanvraag terug moeten komen.

Meer informatie over de derde ronde en aanmelden voor de informatiebijeenkomsten via de website van Programma Aardgasvrije Wijken.
 

Cookie-instellingen