Boek 'Over waterkwaliteit gesproken' met casus over aquathermie verschenen

21-05-2021 525 keer bekeken

Op 20 mei is het boek ‘Over waterkwaliteit gesproken – verleden, heden en toekomst’ verschenen. Aanleiding is de 50e verjaardag van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en het 20-jarig bestaan van de Kaderrichtlijn water (KRW).

Het boek biedt een scala aan interessante bijdragen over waterkwaliteit vanuit verschillende perspectieven. Erik Kraaij, programmamanager van NAT, gaat vanaf pagina 96 in op de vraag of de waterbeheerder de toekomstige warmtebeheerder wordt. Het boek is uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) en is in print en als pdf beschikbaar. De publicatie is mogelijk gemaakt door de Stichting Schilthuisfonds, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van Waterschappen. Meer informatie op de website van de UvW

Cookie-instellingen