Kennisdeling aquathermie onder de loep

20-05-2021 519 keer bekeken

WarmingUP, Netwerk Aquathermie en STOWA onderzoeken behoeften kennisvragers: hoe komen gebruikers aan hun kennis over aquathermie en hoe ervaren ze dit?

WarmingUP, Netwerk Aquathermie en STOWA werken veel samen op het gebied van kennisdeling over aquathermie. Om de krachten verder te bundelen, vroegen ze adviesbureau Waterprof in samenwerking met het Nationaal Water Traineeship te onderzoeken hoe gebruikers aan hun kennis over aquathermie komen en hoe ze dit ervaren. Het onderzoek bestond uit een breed uitgezette enquête en een aantal interviews. Via de methode van design thinking resulteerde dit in een aantal creatieve ideeën om de kennisdeling verder te verbeteren.

WarmingUP, Netwerk Aquathermie en STOWA doen onderzoek naar aquathermie, delen elkaars resultaten en organiseren gezamenlijk webinars. Is dit voldoende om betrokken ambtenaren, initiatiefnemers en adviseurs te voeden met kennis? Of is er meer nodig? In het onderzoek geven de respondenten de vindbaarheid van beschikbare kennis een 6,3. Webinars en viewers worden gewaardeerd, maar sommigen ervaren de informatie als versnipperd en missen praktijkvoorbeelden. Ook zouden ze graag toegang krijgen tot collega’s en leveranciers die met vergelijkbare projecten bezig zijn.
 

Oplossingsrichtingen

Om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers van aquathermiekennis presenteerden de trainees een ‘aqua-stage’, een online community met zoekmachine, kennisdossiers, een smoelenboek, een geavanceerde versie van de huidige praktijkkaart en een ploeterprijs om leerervaringen in het zonnetje te zetten.

Treja Akkerman: “Als Netwerk Aquathermie ontwikkelen en delen we kennis en praktijkervaringen op het gebied van aquathermie. NAT brengt organisaties bij elkaar om de kennis en inzichten met elkaar te delen en aquathermie verder te brengen. We zijn blij te zien dat kennisvragers ons weten te vinden en we leren van de inspirerende ideeën om de interactie te vergroten. De aquastage zien we als een mogelijke doorontwikkeling van het netwerk. We gebruiken de onderzoeksresultaten als input voor een mogelijk vervolg op de Green Deal Aquathermie.“

Gerda Lenselink van WarmingUP: “Vanuit het innovatieprogramma WarmingUP werken we aan kennis voor duurzame collectieve warmtesystemen. Inmiddels zitten we in ons tweede jaar en krijgen we steeds meer kennisproducten. Die moeten hun weg vinden naar de praktijk. Vindbaarheid is voor ons dus enorm belangrijk. Samen vanuit verschillende perspectieven nadenken hoe en waar we deze kennis het beste kunnen delen en de samenhang hierin aanbrengen helpt om nieuwe kennis op de juiste plek te laten landen.’’
 

Laaghangend fruit

Voor nu richten WarmingUP, Netwerk Aquathermie en STOWA zich op een aantal kortetermijnacties zoals het doorontwikkelen van de kennisbibliotheek op www.aquathermie.nl, het delen van ‘briljante mislukkingen’ en het faciliteren van meer uitwisseling tijdens webinars.

Download het onderzoeksrapport Kennisdeling Aquathermie 

Cookie-instellingen