Nationaal Energietraineeship biedt ondersteuning bij RES en transitievisie warmte

20-05-2021 341 keer bekeken

Eind 2019 is het Nationaal Energietraineeship opgericht om meer samenwerking tot stand te brengen tussen alle organisaties die een rol spelen bij de klimaat- en energietransitie. NAT biedt het traineeship graag de mogelijkheid zich te presenteren via onze website.

Naast de industrie en de energiesector richt het Nationaal Energietraineeship zich ook nadrukkelijk op alle overheden. We zien bijvoorbeeld dat veel overheden op dit moment behoefte hebben aan extra resources en aan specifieke inhoudelijke kennis met het oog op bijvoorbeeld de RES en de Transitievisie Warmte. Vaak zijn de financiële middelen om deze resources zelf op te bouwen beperkt aanwezig is. Herkent u dit? Lees hieronder meer informatie en ontdek hoe jonge toptalenten u kunnen ondersteunen.

Integrale aanpak nodig
Onze samenleving staat voor complexe opgaven op het gebied van klimaat en energie. Het is een technisch, economisch, sociaal, juridisch en ruimtelijk vraagstuk waarbij heel veel verschillende partijen betrokken zijn. Het bereiken van de klimaatdoelen in 2050 vereist ingrijpende systeemveranderingen in de energiesector, de gebouwde omgeving, de industrie, de landbouw en de mobiliteit. Er is behoefte aan een integrale aanpak. Dit vereist leiderschap, het vermogen om verder te kijken dan je eigen belang en eigen organisatie.

Werkwijze
Wij werven en selecteren jong toptalent. Vier dagen per week is een trainee werkzaam bij één organisatie en één dag per week volgt hij het traineeship. Op deze dag ontvangen de trainees trainingen, coaching, gastcolleges, gaan ze op projectbezoek. Alles is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van deze jonge talenten. Daarnaast werken ze in kleine groepjes samen aan projecten bij verschillende deelnemende organisaties. Daardoor leren ze integraal samen te werken aan concrete opdrachten. De trainee leert over de grens van haar eigen organisatie kijken. insteek is dat een energietrainee in dienst is bij het Nationaal Energietraineeship en wordt gedetacheerd voor de duur van het traineeship. Maar maatwerk is mogelijk.

Een Netwerk
Het Nationaal Energietraineeship zorgt voor kwalitatief hoog opgeleide en getrainde professionals die de energietransitie gaan realiseren. Het traineeship stoomt ze klaar tot integrale denkers, die samenwerken en één groot hecht netwerk vormen. Dit leidt tot synergie in de gehele keten, binnen en tussen branches, regionale spelers en organisatie. Dankzij dit hechte netwerk van jonge talenten, dat ieder jaar verder groeit, ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden en verrassende oplossingen voor een duurzame toekomst.

Meerwaarde
Voor de deelnemende organisaties biedt deelname aan het Nationaal Energietraineeship de uitgelezen kans om zich te presenteren als een aantrekkelijke werkgever, met oog voor de toekomst die wil bijdragen aan de integrale aanpak van de transitie. We betrekken alle deelnemende partijen actief bij het programma en willen dat het netwerk wat de trainees opdoen ook benut wordt door de deelnemende organisaties. In opdracht van de deelnemende organisaties werven en selecteren we talenten voor specifieke rollen.

We zouden dit ook graag voor uw organisatie doen!  Voor meer informatie neem contact op met Jacob Froling via 06-50736350 of jfroling@nationaalenergietraineeship.nl

Cookie-instellingen