Warmte winnen en fosfor verwijderen uit oppervlaktewater: twee vliegen in één klap?

19-05-2021 296 keer bekeken

Weet jij hoe we thermische energiewinning uit oppervlaktewater (TEO) en fosforverwijdering kunnen combineren op een ecologisch én economisch aantrekkelijke manier? Doe mee aan de challenge: deel je idee, maak kans op de hoofdprijs van € 1.000 en op verdere uitwerking van je idee i.s.m. STOWA.

In het nationale Klimaatakkoord is vastgelegd dat woningen en gebouwen in 2050 grotendeels aardgasvrij moeten zijn. Oppervlaktewater heeft grote potentie om in de warmtevraag te voorzien. We zien dan ook een sterke stijging in interesse om thermische energiewinning uit oppervlaktewater (TEO) toe te passen. De verwachting is dat dit zal doorzetten.  

Ons oppervlaktewater bevat vaak veel voedingsstoffen, zoals fosfor en stikstof. Deze stoffen hebben  een negatief  effect  op  de biodiversiteit in het water.  Het verminderen van fosfor is het meest effectief om te verwijderen. Bij  het toepassen van  TEO op wijkniveau wordt water verpompt  door filters en  over warmtewisselaars.  Mogelijk  biedt  het verpompen van  dat  water  voor TEO  kansen voor waterkwaliteitsverbetering. Je hebt het water immers al in handen. Als we  fosfor  uit het water kunnen halen bij de TEO-installatie,  helpt dat de ecologie in het ontvangende water.  Zo kunnen we het opgepompte water in stedelijk gebied  met een betere kwaliteit  lozen dan we het hebben onttrokken.  Schone energie en verbetering van de ecologie gaan dan hand in hand. 
 

De uitdaging 

STOWA  ziet synergie-kansen in het combineren van TEO met fosforverwijdering. En zoekt knappe koppen  die dit globale idee concreet kunnen maken. Alle ideeën  zijn welkom. Combinaties van bestaande technologie, of volledig nieuwe ontwerpen. Voor de hand liggend of juist  out-of-the-box. Een jury beoordeelt  de ingediende ideeën.
 

Deelname

Om mee te doen moet je je eenmalig registreren. Deelnemen kan tot 8 juni 2021. De hoofdprijs is 1.000 euro, de tweede prijs 500 euro en derde prijs 300 euro. Uiterlijk 9 juli maken we de prijswinnaars bekend. STOWA heeft de intentie om de beste ideeën, bij voldoende kwaliteit, verder uit te werken en te onderzoeken op haalbaarheid. Dit wordt verder vormgegeven in samenspraak met de indieners van de ideeën.
Lees meer over hoe je mee kunt doen aan de challenge.

Cookie-instellingen