Ontwerptafel Aquathermie van NL Ingenieurs en NAT

19-04-2021 377 keer bekeken

Voor aquathermie zijn nog geen algemeen erkende kengetallen afgesproken en dit kan leiden tot onduidelijkheid over de potentie en mogelijkheden van aquathermie in de warmtetransitie. Om dit te ondervangen en te zorgen voor vergelijkbare adviezen aan gemeenten is een ontwerptafel georganiseerd.

Aquathermie is één van de warmtebronnen in de energietransitie. Vanuit het Klimaatakkoord hebben gemeenten een regierol gekregen in de opgave voor aardgasvrije warmte in de gebouwde omgeving. Een grote taak, waarbij zij vaak de hulp inschakelen van experts zoals adviesbureaus en consultants om te bepalen welke techniek waar het beste kan worden toegepast in buurten en wijken. Het is hierbij van belang dat alle technieken op een goede manier worden toegepast.

Aquathermie is een relatief nieuwe bron die nog niet vaak op grote schaal is toegepast in wijken. Er zijn geen algemeen erkende kengetallen en dit kan leiden tot onduidelijkheid over de potentie en mogelijkheden van aquathermie in de warmtetransitie. Gemeenten krijgen daardoor soms tegenstrijdige of niet vergelijkbare adviezen. Dit komt noch de warmtetransitie, noch de geloofwaardigheid van aquathermie of de adviezen ten goede.

Binnen aquathermie kennen we Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) en Thermische Energie uit Drinkwater (TED). De focus van de bijeenkomst lag met name bij TEO. Bij TEA en TED zijn minder variabelen die kunnen leiden tot verschillen in studies naar het potentieel.
 

Aquathermieviewers 

Tijdens de Ontwerptafel Aquathermie presenteerde NAT de nationale aquathermieviewer ontwikkeld door Stowa en presenteerde Waternet een casus over haar eigen aquathermieviewer, bevindingen en ‘lessons learned’. Nadien gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de verschillen in benadering van de potentie van aquathermie, de beschikbare tools en de benodigde vervolgstappen om aquathermie een stap verder te brengen.

Download het verslag van de Ontwerptafel
 

Cookie-instellingen