Aquathermie voor de glastuinbouw in SDE++ 2021

25-02-2021 562 keer bekeken

De sector glastuinbouw komt in 2021 ook in aanmerking komt voor een financiële bijdrage uit de SDE++ regeling als ze gebruik willen maken van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Dit is mooi nieuws voor de ontwikkeling van aquathermieprojecten.

In 2020 werd aquathermie als nieuwe categorie opgenomen in de SDE++ regeling om een extra bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.  Te beginnen met thermische energie uit oppervlaktewater en afvalwater. Bij een latere openstelling in het najaar van 2020 werd thermische energie uit drinkwater als categorie toegevoegd. Toepassing bij glastuinbouw wordt nu als nieuwe variant toegevoegd. Zo kan met aquathermie een extra bijdrage worden geleverd aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De subsidieregeling wordt opengesteld van 21 september t/m 14 oktober 2021.

Lees meer over de openstelling in de Kamerbrief van 22 februari 2021.
 

Kamerbrief

Passage uit de Kamerbrief: "Het PBL adviseert ook over technieken die reeds eerder zijn opengesteld. Soms blijkt dat een andere opzet van categorieën beter past bij de projecten die in de markt worden ontwikkeld. Maar er kan ook een nieuwe variant binnen een bestaande techniek zijn. Op basis van het advies van het PBL worden de volgende nieuwe categorieën in 2021 opengesteld: Aquathermie

  • Thermische energie uit oppervlaktewater (voor directe toepassing zoals in de glastuinbouw)
  • Thermische energie uit oppervlaktewater (basislast).”

 

Cookie-instellingen