Voortgangsrapportage juli - december 2020

24-02-2021 409 keer bekeken

De Green Deal Aquathermie is halverwege haar looptijd. Warmte- en koudewinning uit water is goed bekend bij een steeds groter aantal partijen en partners. Meer dan 1/3 van de PAW-aanvragen had aquathermie-oplossingen en ook bij de netbeheerder groeit de bekendheid.

Ook voor het netwerkbureau was 2020 een jaar met goede resultaten: inzicht in de vele projecten die al zijn uitgevoerd (de projectenkaart), voortdurende uitwisseling van kennis en ervaring (een enkele bijeenkomst en diverse webinars), een vastgestelde kennisagenda (die voor een groot deel uitgevoerd wordt in het kader van WarmingUp) en meer aandacht voor juridische, financi√ęle en organisatorische aspecten van projecten. Meer over de voortgangsrapportage juli-december 2020

Cookie-instellingen