Nieuwe financieringsmogelijkheid aquathermie voor waterschappen

18-01-2021 82 keer bekeken

De Nederlandse Waterschapsbank heeft op 14 januari het zelfstandige NWB Waterinnovatiefonds opgericht. Dit fonds gaat innovatieve projecten van waterschappen financieren die breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

Je kunt dan denken aan innovaties op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, circulaire economie, biodiversiteit, waterkwaliteit, waterveiligheid en de energietransitie. Dit biedt een nieuwe financieringsmogelijkheid voor waterschappen om aquathermieprojecten van de grond te krijgen.

Meer informatie

Cookie-instellingen