Handreiking Warmtewet: samen aan de slag met aquathermie in warmtenetten

17-12-2020 519 keer bekeken

Is aquathermie in beeld als bron voor warmtenetten? Dan zijn waterschappen een belangrijke partij om aan tafel te hebben in gemeenten.

Hoe eerder waterschappen meedoen in het planproces van de warmtetransitie, hoe eerder er zicht is op de technische, ecologische, organisatorische en juridische hobbels op de route naar verduurzaming. Dat is de belangrijkste boodschap in de Handreiking Waterbelangen in de Warmtetransitie, uitgegeven door de Unie van Waterschappen.
 

Grip op ontwikkelingen

Gemeenten die in een vroeg stadium samenwerken met waterschappen houden grip op de ontwikkelingen in verduurzaming. Met onder meer aquathermie uit oppervlakte- en afvalwater kunnen waterschappen een aanzienlijke rol spelen in de warmtenetten van morgen. Maar dan is het wel zaak dat de totstandkoming van die netwerken zorgvuldig gebeurt.

De energiewinning kan effect hebben op waterbeheertaken. De handreiking geeft de belangrijkste stappen en aandachtspunten weer voor waterbeheerders in de warmtetransitie. Maar ook samenwerkingspartners kunnen zeker putten uit de verzamelde kennis. FLO Legal stelde de handreiking op in opdracht van de Unie van Waterschappen.

Cookie-instellingen