Hoogheemraadschap Rijnland stelt kaders voor aquathermie vast

17-12-2020 655 keer bekeken

Rijnland is als waterschap bronhouder van oppervlaktewater en water uit de zuiveringen. Om de warmte hieruit te kunnen winnen heeft Rijnland als een van de eerste waterschappen beleidskaders opgesteld.

De kaders geven antwoord op vragen als:

  • Waar mag warmte worden gewonnen en onder welke voorwaarden?
  • Hoe verdelen we de warmte als er schaarste is?

Rijnland loopt voorop in de uitwerking van zulke kaders en het denken hierover. Een van de kaders is dat Rijnland de warmte (onder voorwaarden) gratis ter beschikking stelt. Uitgangspunt is dat de benutting van aquathermie een positieve bijdrage levert aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening. De kaders zorgen ervoor dat de warmtewinning geen significant nadelige gevolgen heeft op bijvoorbeeld het zuiveringsresultaat van de AWZI’s en de ecologie in het oppervlaktewater.

 

Cookie-instellingen