Doorpakken in 2021

14-12-2020 571 keer bekeken

De Green Deal Aquathermie is halverwege haar looptijd. Warmte- en koudewinning uit water is goed bekend bij steeds meer partijen en partners. We zien ernaar uit om hier in 2021 op door te pakken, zodat aquathermie als alternatief wordt meegenomen in de energietransitie en meer wordt toegepast.

Voor het netwerkbureau was 2020 een jaar met goede resultaten: inzicht in de vele projecten die al zijn uitgevoerd (de projectenkaart), voortdurende uitwisseling van kennis en ervaring (een enkele fysieke bijeenkomst en diverse webinars), een vastgestelde kennisagenda (die voor een groot deel uitgevoerd wordt in het kader van WarmingUp) en meer aandacht voor juridische, financi√ęle en organisatorische aspecten van projecten. 
 

Ontwikkelde kennis borgen

2021 wordt het laatste (volledige) jaar van de Green Deal Aquathermie. We richten ons daarom naast kennisontwikkeling, kennisdeling en netwerkactivering ook op borging van de ontwikkelde kennis voor de periode na mei 2022. Naar verwachting zal aquathermie dan nog niet geheel beschikbaar zijn voor grootschalige toepassing in nieuwbouw en voor toepassing in bestaande woningen en utiliteitsbouw. Daarvoor is nog een schaalsprong nodig, zal kostenreductie moeten worden gerealiseerd en zal de produktiesector moeten toetreden tot deze markt. Ook willen we in 2021 veel van de kennisvragen, onder andere over ecologie van oppervlaktewater en verdeling van warmte, opgelost hebben om hiermee belemmeringen voor nieuwe projecten te kunnen slechten. 

Met elkaar zijn we NAT. In 2021 werken we samen aan het verder op de kaart zetten van aquathermie. 

Naar Nieuwsbericht 'Routekaart aquathermie in zicht

Cookie-instellingen