Lessen uit veertien projecten met aquathermie

24-11-2020 614 keer bekeken

Aquathermie heeft toekomst als duurzame verwarming en koeling van woningen. Ervaringen met bestaande projecten kunnen helpen bij een verdere succesvolle toepassing van aquathermie. Een onderzoek naar praktijkvoorbeelden maakt helder waar je op moet letten bij techniek en organisatie van aquathermie.

De studie van STOWA sluit aan op de grote belangstelling die er is voor kansrijke warmtebronnen, om stappen te zetten in de warmtetransitie van de gebouwde omgeving. In Regionale Energiestrategieën (RES), de Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen zoeken overheden de komende jaren samen met netbeheerders, bedrijfsleven en inwoners naar duurzame alternatieven voor aardgas. Aquathermie voorziet in de toekomst mogelijk in de helft van de totale warmtebehoefte in ons land. Dat maakt het extra interessant om zoveel mogelijk op te steken van bestaande projecten.
 

Aquathermie betrouwbaar en gebruiksvriendelijk

De voornaamste conclusie: aquathermie blijkt technisch betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Een project is wel altijd maatwerk, door kenmerken zoals de specifieke locatie en de warmtevraag. Het vergt samenwerking met veel (lokale) partijen. In projecten is er telkens de afweging: investeer je in materiaal dat langer meegaat of ga je uit van extra tussentijds onderhoud? Installaties kunnen bijvoorbeeld gevoelig zijn voor vervuild water en dit is te ondervangen met betere, maar duurdere materialen. Zoals titanium in plaats van roestvrijstaal. Het is verder raadzaam om bij het ontwerp rekening te houden met de mogelijkheid van verdere uitbreiding van het aantal aansluitingen, zodat je de bron voor aquathermie optimaal kunt inzetten.

Het rapport trekt deze (en meer) lessen uit veertien praktijkvoorbeelden. De onderzoekers hielden interviews met waterbeheerders, exploitanten en gebruikers. De voorbeelden lopen uiteen van één woning tot grote kantoren en een wijk met 1600 woningen.
 

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën

Dit project is onderdeel van WARES, het onderzoeksprogramma voor WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën van STOWA en de Unie van Waterschappen, dat mede mogelijk wordt gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. WarmingUP, een consortium van energiebedrijven, netbeheerders, onderzoekersinstellingen en overheden, werkt aan een handreiking voor het organiseren van (samenwerking in) aquathermie-projecten. Het onderzoek van STOWA naar veertien praktijkvoorbeelden levert hiervoor goede bouwstenen.

 

Cookie-instellingen