Bestuurlijke koffiebijeenkomst 12 november 2020

19-11-2020 396 keer bekeken

Op 12 november ontmoetten partijen en partners van de Green Deal Aquathermie elkaar via Zoom om terug te blikken op de afgelopen anderhalf jaar én om vooruit te kijken naar de tweede helft van de Green Deal.

Drie inspiratoren namen de groep mee in Warmtestad Groningen, de ambities van de provincie Fryslân en het verhaal van Brabant Water. 
Met elkaar hebben we veel bereikt de afgelopen periode. Er is een gezamenlijk onderzoeksprogramma opgezet en aquathermie is op een mooie manier op de kaart gezet. Het netwerk blijft groeien en verbreden, waardoor steeds nieuwe verbindingen tot stand komen.
 

Uitdagingen

Er zijn ook uitdagingen. Met name de onzekerheid rond de Warmtewet heeft een vertragend effect op nieuwe ontwikkelingen. Een flink aantal governancevraagstukken is hierop terug te voeren, dit vraagt om duidelijkheid van de rollen en kaders. Ook op het gebied van vergunningverlening is er behoefte aan een eenduidig beleid bij verschillende overheden. Hoe meer (grote) projecten gerealiseerd gaan worden, hoe meer leerervaringen gedeeld kunnen worden. Leerervaringen op het gebied van warmtenetten, op het gebied van business cases en op het gebied van organisatorische knelpunten.
 

Opschaling

De ontwikkeling van aquathermie is, mede dankzij de Green Deal Aquathermie, de afgelopen jaren hard gegaan. Het netwerk begint nu vooruit te kijken naar de volgende fase. Een fase waarin opschaling centraal staat, waarin aquathermie ook bij bestaande bouw grootschalig wordt toegepast, waarin verbinding wordt gelegd met kansrijke RES’en en waarin aquathermie niet alleen een energiebron is, maar een economische sector.

Juist in deze digitale tijd is de kracht van ontmoeting en verbinding in een netwerk eens te meer duidelijk geworden. De geslaagde bijeenkomst krijgt in het voorjaar van 2021 een vervolg, zodat we elkaar blijven ontmoeten en inspireren.

Cookie-instellingen