Aquathermie in de context van twee toekomststudies

03-11-2020 565 keer bekeken

Een mooie samenwerking tussen Netbeheer Nederland en het Netwerk Aquathermie is eind oktober afgerond. Beide organisaties hadden Cees de Wit in dienst als gezamenlijke trainee via het Nationaal Energietraineeship.

Cees heeft onder andere een beschouwing gemaakt van aquathermie in de context van twee toekomststudies: Heat Roadmap Europe en II3050. Een belangrijke boodschap die uit de samenwerking naar voren komt, is dat aquathermie gepaard gaat met een groot elektriciteitsgebruik door het gebruik van warmtepompen. Betrekken van de netbeheerder bij aquathermieprojecten is daarmee meer dan een aanbeveling.
 

Aquathermie beschouwd als een toepassing van warmtepompen

Wat wij in Nederland aquathermie noemen wordt in internationale context vaak als een toepassing van een collectieve warmtepomp beschouwd. Het wordt zelfs als een gunstige collectieve warmtepomp configuratie genoemd. Een gevolg is dat inzichten in (internationale) literatuur over warmtepompen in warmtenetten goed gebruikt kunnen worden in aquathermieprojecten.
 

Vergelijking tussen Heat Roadmap Europe en II3050

Cees heeft de conclusies van de Heat Roadmap Europe  en de II3050  scenario’s naast elkaar gelegd en gekeken hoe aquathermie een rol speelt of kan spelen bij beide. De Heat Roadmap Europe is een serie studies naar duurzame warmte en koude in Europa. Netbeheerders maakten II3050, dit staat voor Integrale infrastructuurverkenning 2030-2050. Hierin zijn verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt. Een Europese en een nationale verkenning dus.
In de Heat Roadmap Europe valt op dat collectieve warmtepompen met een warmtenet een belangrijke rol spelen. En van de onderzochte collectieve warmtepomptoepassingen was meer dan 50 procent gevoed door aquathermie. Aquathermie kan dus een belangrijke rol spelen.  
Uit de scenario’s in het II3050-rapport blijkt dat de hoeveelheid warmtenetten in Nederland limiterend kunnen zijn voor de toepassing van aquathermie. In scenario’s met een beperkte hoeveelheid warmtenetten zijn weinig mogelijkheden om grootschalig aquathermie toe te passen. In het toekomstige energielandschap van Nederland zal toepassing van aquathermie dus mede afhankelijk zijn van hoeveel warmtenetten kunnen worden aangelegd.

De bevindingen van Cees kunnen een basis zijn voor een verdere kijk in de toekomst naar de grootschalige toepassing van aquathermie. Lees hier het onderzoeksverslag.

 

Cookie-instellingen