Zes gemeenten krijgen rijksbijdrage voor ‘proeftuin aardgasvrij’ met aquathermie

26-10-2020 1595 keer bekeken

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kent aan 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, wijk of buurt. Zes van deze 19 gemeenten zijn geselecteerd voor een proeftuin met aquathermie.

Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in Amsterdam, Doesburg en Venlo. De gemeenten Apeldoorn, Arnhem en Deventer gaan aan de slag met thermische energie uit afvalwater (TEA).

Meindert Smallenbroek, stuurgroepvoorzitter van het Netwerk Aquathermie en algemeen directeur van de Unie van Waterschappen: “Wij zijn blij met deze ontwikkeling, want de proeftuinen aquathermie leveren voor gemeenten, waterschappen en hun partners nog veel meer kennis en ervaring op die we heel goed kunnen toepassen bij de opschaling van aquathermieprojecten. Het helpt om de Green Deal Aquathermie nog meer tot een succes te maken.” Deze grotere rijksbijdrage aan aquathermieprojecten weerspiegelt de toenemende belangstelling voor en ontwikkeling van aquathermie de afgelopen twee jaar, aldus Erik Kraaij, programmamanager van het Netwerk.
 

Leren door te doen


In het Programma aardgasvrije wijken (PAW) doen ge¬meenten en hun partners kennis en ervaring op om bestaande wijken haal¬baar en betaalbaar te verduurzamen. In oktober 2018 zijn de eerste 27 gemeenten gestart. Met deze tweede ronde komt het aantal proeftuinen in totaal op 46. Die omvatten in totaal ongeveer 35.000 woningen en ander gebouwen. Met de toevoeging van 19 nieuwe proeftuinen ontstaat naast meer volume ook meer variatie. Onder meer in de beoogde warmtetechnieken, de wijze waarop bewoners meedoen en ook in het type wijken en woningen. Daarnaast zijn proeftuinen geselecteerd vanwege de verbinding met andere opgaven, inclusief klimaatadaptatie en circulair bouwen. De toename van het aantal proeftuinen maakt het mogelijk om ‘rode draden’ in kaart te brengen. Waar kan het beste worden begonnen en welke aanpak werkt in welke situatie? 
 

Interbestuurlijk Programma


In het interbestuurlijke Programma aardgasvrije wijken (PAW) werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave. Dit draagt bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen in de periode tot en met 2030. Het doel van het programma is om te leren op welke wijze het aardgasvrij maken van wijken kan worden ingericht en opgeschaald. Binnen het PAW worden uiteindelijk naar verwachting circa 50.000 woningen en andere gebouwen verduurzaamd.

Meer informatie over tweede ronde proeftuinen aardgasvrij

Cookie-instellingen