Voortgangsrapportage NAT gepubliceerd

21-09-2020 705 keer bekeken

In mei 2020 bestond de Green Deal Aquathermie 1 jaar. In de voortgangsrapportage over de eerste helft van 2020 deelt het netwerkbureau de stand van zaken op het gebied van kennisdeling, kennisontwikkeling en netwerkactivering.

In mei 2020 bestond de Green Deal Aquathermie 1 jaar. Terugkijkend op dat eerste jaar hebben we met elkaar veel bereikt. Ons netwerk is gegroeid, de bijeenkomsten van de community of practice (CoP) worden drukbezocht, de onderzoeksagenda is vastgesteld, Warming Up is van start gegaan en onze website is live gegaan. In de voortgangsrapportage over de eerste helft van 2020 deelt het netwerkbureau de stand van zaken op het gebied van kennisdeling, kennisontwikkeling en netwerkactivering. Hiervoor is eveneens een overzichtelijk dashboard toegevoegd. Download de voortgangsrapportage

De eerste helft van 2020 werd getekend door Covid-19. Na een succesvolle bestuurlijke bijeenkomst in januari moesten we ruim een maand later de plannen herzien. Het netwerkbureau heeft met succes de omschakeling gemaakt naar digitale bijeenkomsten, zowel voor het team als voor ons netwerk. De CoP’s zijn verder gegaan als webinar en hieruit zijn mooie nieuwe samenwerkingen ontstaan. Ook in deze tijd heeft NAT vijf nieuwe partners en een nieuwe partij verwelkomd.
Onze digitale communicatie is verder uitgebreid, zowel via webinars als door het uitbrengen van nieuwsbrieven en het verder doorontwikkelen van de website en inzet van sociale media.
NAT heeft laten zien zich snel aan te kunnen passen aan de veranderde omstandigheden. Ook de komende periode gaan we door met kennisontwikkeling, kennisdeling en het leggen van nieuwe verbindingen.
 

Cookie-instellingen