Onderzoek governance aquathermie

08-09-2020 469 keer bekeken

STOWA heeft in het kader van de onderzoeksagenda het initiatief genomen voor een onderzoek naar governaceaspecten van aquathermie. NAT is blij met dit initiatief, omdat we zien dat overheden graag vooruit willen in de energietransitie en de potentie van aquathermie daarbij herkennen.

Op het gebied van de governance van aquathermieprojecten is nog een aantal vragen en onzekerheden. Dit onderzoek gaat over deze sturingsvragen:

  • Welke rollen kan een overheid aannemen om bij te dragen aan de bredere toepassing van aquathermie?
  • Wat zijn de consequenties van een bepaalde rolkeuze voor de organisatie en voor het aquathermieproject?
  • Wat betekent een bepaalde rolkeuze voor de verhouding tot andere stakeholders?
     

Drie onderdelen

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

  1. Ori√ęntatie op het krachtenveld
  2. Analyse van de sturingsmodellen: publiek warmtebedrijf, commercieel warmtebedrijf of publiek-maatschappelijke samenwerking?
  3. Integratie tot 'praatplaten'
     

Uitvoering

Het onderzoek start in september 2020 en wordt naar verwachting in januari 2021 afgerond. GovernEUR voert het onderzoek in samenwerking met H2Ruimte en DRIFT uit. NAT is blij met dit initiatief van onze Green Deal Partij Stowa. Het onderzoek kent een brede focus en bij de begeleidingsgroep zijn naast STOWA en NAT verschillende decentrale overheden betrokken. Het onderzoeksrapport delen we te zijner tijd op onze website. 
Meer informatie over dit onderzoek van Stowa.

NAT doet meer op het gebied van governance:
Lees meer over het onderzoek naar de juridische kaders van aquathermie

Cookie-instellingen