Provincie Fryslân verkent LIFE subsidieaanvraag voor aquathermie

11-06-2020 797 keer bekeken

Provincie Fryslân, tevens partij van Netwerk Aquathermie, verkent een Europese subsidieaanvraag op het gebied van aquathermie. Deze verkenning is gericht op het LIFE Climate Change Mitigation programma.

De focus van het onderzoek ligt op de effecten van het gebruik van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) op de aquatische ecologie. Hierbij gaat het om ‘open systemen’, waarbij oppervlaktewater wordt ingenomen en weer teruggeleid.

Kans voor Fryslân
Provincie Fryslân heeft de ambitie uitgesproken om een actieve speler op het gebied van aquathermie te worden, ook in Europees verband. Fryslân is immers een waterrijke provincie en hierdoor biedt aquathermie, in het Fries ‘wetterwaarmte’, de mogelijkheid tot een substantiële bijdrage aan de provinciale energie-transitie.

Europese en nationale partners
Voor het beoogde LIFE-project wordt de samenwerking verkend met partners uit Zweden (Gävle regio), Frankrijk (regio Bretagne / Pays de la loide) en Griekenland (regio Thracië / Macedonië).  Binnen Nederland zijn Wetterskip Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, Duurzaam Heeg, Waternet, Gemeente Amsterdam, Deltares, TU Delft, Van Hall Instituut, Wageningen Environmental Research en het NAT betrokken bij de ontwikkeling van de aanvraag.

Aquathermie en ecologie
Het onderzoek naar ecologische effecten van aquathermie-toepassingen staat hoog op de agenda van het NAT. Vooral bij grootschalige aquathermie-projecten kan er lokaal significante impact zijn op het aquatische ecosysteem. Mogelijke effecten zijn wel bekend, maar een gedegen toetsing met wetenschappelijke onderbouwing ontbreken nog. Dergelijke onderzoeksvragen vormen een belangrijk onderdeel van de onderzoeksagenda van NAT. De LIFE-verkenning vormt daarmee potentieel een mooie aanvulling op de vragen die al door warmtecollectief Warming UP worden opgepakt.

De LIFE-verkenning omvat:

  1. de bouw van verschillende aquathermie demonstratie installaties in verschillende EU-lidstaten;
  2. meting aan ecologische effecten van koudelozingen op verschillende locaties;
  3. analyse, publicatie en presentatie van de meetresultaten;
  4. advies aan beleidsmakers, vergunningverleners en installateurs van aquathermie;
  5. actief uitkomsten en vergaarde kennis inzetten om aquathermie te bevorderen binnen Europa.

Voor meer informatie over de LIFE-verkenning kun je contact opnemen met Bram Hulsman van de Provinsje Fryslân.  

Cookie-instellingen