Hoe zit aquathermie in de Concept RES’en?

18-05-2020 2122 keer bekeken

Al 20 energieregio’s hebben hun concept Regionale Energie Strategie bekend gemaakt. Voor NAT vooral interessant vanwege de Regionale Structuren Warmte, waarin de regio de potentie van warmtebronnen in kaart brengt. De vraag is natuurlijk: (hoe) is aquathermie daar tot nu toe in verwerkt?

Om invulling te geven aan de afspraken in het nationale Klimaatakkoord onderzoeken 30 energieregio’s in Nederland waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Dit doen de regio’s in de vorm van een Regionale Energie Strategie (RES), die op 1 oktober 2020 in concept gereed dient te zijn. Een van de onderdelen van de RES is de Regionale Structuur Warmte waarin de potentiele warmtebronnen en de (toekomstige) warmtevraag van de regio in beeld worden gebracht. Ook worden kansen, knelpunten en uitgangspunten benoemd voor de verdere uitwerking van de lokale Transitie Visies Warmte door gemeenten.

Al 20 openbare RES’en

Inmiddels hebben 20 regio’s hun RES openbaar gemaakt. De mate van uitwerking van de Regionale Structuren Warmte daarbinnen loopt uiteen van enkele algemene alinea’s tot een rapportage met gedefinieerde warmtescenario’s. Op basis van de op dit moment beschikbare concept RES’en hebben we kunnen constateren dat aquathermie in alle Regionale Structuren Warmte wordt genoemd als potentiele bron. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om TEO (thermische energie uit oppervlaktewater) en TEA (thermische energie uit afvalwater). TED (thermische energie uit drinkwater) wordt in ongeveer de helft van de RES’en genoemd, maar in veel gevallen niet verder uitgewerkt op basis van de relatief beperkte beschikbare potentie in de betreffende regio.

Aquathermie lokale bron met grote potentie

Zoals gezegd loopt de mate van uitwerking van de Regionale Structuren Warmte erg uiteen. In sommige gevallen volgt een verdere uitwerking in de RES 1.0, maar ook worden soms alleen de regionale warmtebronnen uitgewerkt. Aquathermie wordt veelal gezien als een lokale warmtebron die vooral straks door gemeenten in hun lokale Transitie Visies Warmte kan worden meegenomen. Voor de RES’en waarin wel in meer detail op aquathermie wordt ingegaan wordt aquathermie gezien als mogelijke bron voor zowel lage- als middentemperatuur warmtenetten. Aquathermie wordt over het algemeen beschouwd als een bron met een grote potentie. Tegelijkertijd worden er ook kanttekeningen gemaakt ten aanzien van de economische haalbaarheid en de mate van grootschalige toepassing voor 2030.

De komende periode zal NAT de vrijgave van de nog ontbrekende concept RES’en volgen en op basis van de inhoud van de Regionale Structuren Warmte bekijken waar het Netwerk Aquathermie van betekenis kan zijn voor de regio’s en gemeenten.

Cookie-instellingen