Potentiekaarten aquathermie in de Startanalyse

20-02-2020 3722 keer bekeken

In de Startanalyse, onderdeel van de Leidraad Aardgasvrije Wijken, worden nieuwe potentiekaarten van aquathermie opgenomen. Netwerk Aquathermie is blij met deze ontwikkeling, want de Leidraad helpt gemeenten bij hun keuze voor warmtebronnen voor de toekomstige aardgasvrije wijken.

In de Startanalyse, onderdeel van de Leidraad Aardgasvrije Wijken, worden nieuwe potentiekaarten van aquathermie opgenomen. Actuele data over TEO en TEA zijn opgenomen in het Vesta MAIS-model, dat de basis vormt voor de Startanalyse. Netwerk Aquathermie is blij met deze ontwikkeling, want de Leidraad Aardgasvrije Wijken (Startanalyse en Handreiking voor lokale analyse) helpt gemeenten bij hun keuze voor de warmtebronnen voor de toekomstige aardgasvrije wijken. Met de nieuwe Leidraad die in het voorjaar uitkomt, kunnen gemeenten de warmte- en koudebron aquathermie meenemen bij het opstellen van een goed onderbouwde Transitievisie Warmte.

 

Partijen NAT vinden elkaar in WarmingUp

In de Leidraad Aardgasvrije Wijken worden alternatieve bronnen voor warmte, zoals aquathermie, doorgerekend. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft actuele informatie over aquathermie tegen het licht gehouden en neemt de hernieuwde informatie op in de Startanalyse. De informatie is afkomstig van twee partijen van het Netwerk Aquathermie: Deltares zorgde voor een gedetailleerdere berekening van de potentie van TEO en Syntraal heeft de TEA-basisgegevens herzien. Dit resultaat is meteen het eerste product van het grote onderzoeksprogramma WarmingUp.

 

Info ruim beschikbaar

In het voorjaar verschijnt de nieuwe Leidraad met de Startanalyse, waarin TEO en TEA een volwaardige plek krijgen. De beide basisbestanden van Deltares en Syntraal zullen binnenkort ook beschikbaar zijn op warmteatlas.nl. Daarnaast heeft Syntraal een TEO-viewer en een TEA-viewer gemaakt, te raadplegen via de website van STOWA, opdrachtgever voor de viewers.
Kijk voor meer informatie over de Leidraad Aardgasvrije Wijken op de website van het Expertise Centrum Warmte (ECW).
 

Cookie-instellingen