Grote juridische speelruimte voor aquathermie

18-11-2019 1220 keer bekeken

Universiteit Utrecht onderzocht in opdracht van STOWA, RWS en Dunea het juridisch kader van aquathermie. Het gaat onder andere in op het eigendom van de warmte, de verdeling van warmte uit water over verschillende warmtevragers en de vereisten van een contract met meerdere partners.

De bestaande wet- en regelgeving zoals de Warmtewet geeft veel vrijheid aan de bronhouders om eigen beleid te maken.

Overheden kunnen zelf bepalen in hoeverre ze een actieve rol willen spelen. Zij kunnen kiezen welke projecten ze ondersteunen, maar mogen ook een meer afwachtende houding innemen. Daarnaast is het toegestaan dat overheden zelf warmte produceren, distribueren en leveren. Lees meer over dit onderzoek.

Cookie-instellingen