Workshop STOWA aquathermie en ecologie

06-11-2019 876 keer bekeken

Op 8 oktober 2019 organiseerde STOWA een workshop voor het ‘ontwikkelen van een afwegingskader koudelozingen’. Netwerk Aquathermie werkte hieraan mee.

Waterbeheerders willen graag weten wat er gebeurt met de waterkwaliteit en de ecologie als je warmte uit het oppervlaktewater haalt. Deze informatie hebben ze nodig voordat ze vergunning verlenen voor of meewerken aan specifieke aquathermie-initiatieven. Meer over deze workshop vind je hier: https://www.stowa.nl/agenda/workshop-thermische-energie-uit-oppervlaktewater-ontwikkelen-afwegingskader-koudelozingen

Cookie-instellingen