NAT in het land en in de media

06-11-2019 983 keer bekeken

Netwerk Aquathermie is regelmatig in het land te vinden om te vertellen over de mogelijkheden van aquathermie en over wat het netwerk doet en bereikt. Ook kom je ons tegen in de media.

De afgelopen maanden kon je ons hier ontmoeten

14-11-2019

Community of Practice over governance en juridisch kader aquathermie

 

31-10-2019

Klimaattop Noord Groningen

 

10-10-2019

Elfstedenenergietransitieplan Aquathermie Fryslân

 

11-06-2019

RES-coördinatorendag

 

15-05-2019

Energiedag Expertgroepen

 

14-05-2019

Ondertekening Green Deal Aquathermie

 

09-05-2019

Innovation Event Aquathermie

 

 

Enkele artikelen over NAT die de afgelopen maanden verschenen in de media

12 november 2019 - H2O - Grote juridische speelruimte bij aquathermie
5 november 2019 - Alphens.nl - Geld voor pilot met warmtewinning vanuit de Oude Rijn
6 september 2019 - Green Deals - Energiewinning uit water heeft veel potentie
2 september 2019 - Regio in bedrijf - Brabant Water haalt energie uit water met behulp van aquathermie
7 augustus 2019 - NRC - In theorie kan aquathermie groot worden 
28 juni - H2O - Klimaatakkoord: ruimte om energie te produceren, toepassen aquathermie nog niet concreet
27 mei 2019 n Nieuwe Oogst - Sloot naast kas is leverancier van warmte
18 mei 2019 - Brabants Dagblad - Waterschap Aa en Maas doet studie naar warmte winnen uit water zodat aardgas straks tot het verleden behoort
16 mei 2019 - Binnenlands Bestuur - Overheden aan de slag met aquathermie
16 mei 2019 - Bouwformatie - Huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst
16 mei 2019 - Kas als Energiebron - Huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst
15 mei 2019 - H2O - Toepassing van aquathermie gestimuleerd door Green Deal
14 mei - Waterforum - Twintig partijen ondertekenen Green Deal Aquathermie

Cookie-instellingen