Submenu

Impact op de omgeving: Koppelkansen

Een aquathermieproject in de gebouwde omgeving biedt koppelkansen. Dit zijn mogelijkheden om meerdere opgaven in een wijk tegelijk aan te pakken. Er zijn zowel fysieke als sociale koppelkansen.

Fysieke koppelkansen

Dit is het combineren van de fysieke werken voor aquathermie met andere werkzaamheden in de omgeving. Denk aan rioolonderhoud, kadeonderhoud, het aanleggen van fietspaden of vergroening. Een voordeel is dat de straat bijvoorbeeld maar één keer open hoeft. Dit beperkt de overlast en vergroot het draagvlak in de wijk voor het project. Het koppelen van projecten kan leiden tot vervroegde investeringen en versnelde afschrijvingen. Dit is een risico.

Sociale koppelkansen

Dit zijn kansen om sociaal-maatschappelijke problemen in een wijk op te lossen. Een voorbeeld is de hulp van energiecoaches als er energiearmoede heerst. De coaches helpen met besparing en isolatie, kunnen aquathermie uitleggen en mensen inzetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze koppelkansen kan de belangstelling voor het aquathermieproject toenemen. Ook kan de sociaal-economische positie van de wijk verbeteren omdat er intensief in en met de wijk wordt samengewerkt.

Voor- en nadelen

Koppelkansen kunnen dus financiële of maatschappelijke voordelen hebben. De transitie is een kans om meerdere opgaven in de wijk tegelijk aan te pakken. Een projectteam zal een aantal jaren aandacht hebben voor de wijk en met mensen in gesprek gaan. Hierdoor krijgt de wijk een stimulans die de leefsituatie van de bewoners verbetert.

Aan de andere kant maakt het combineren van opgaven een project ook complexer. Er is meer afstemming, meer capaciteit en specifieke kennis nodig. Ook is er planning en coördinatie nodig om fysieke werken in de omgeving te combineren. Anders leidt de koppelkans juist tot vertraging en meerkosten. Door deze nadelen worden de koppelkansen in de praktijk (te) weinig benut.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen