Submenu

Impact op de omgeving: Maatschappelijke effecten

Aquathermie heeft meer invloed op de omgeving dan alleen op de waterkwaliteit. Hieronder volgt een beschrijving van enkele maatschappelijke effecten.

Reductie van CO2-uitstoot

Als aquathermie een fossiel verwarmingssysteem (aardgas) vervangt, vermindert deze de CO2-uitstoot van verwarmen en koelen. Als de elektriciteit voor (warmte-)pompen duurzaam is, kan een aquathermiesysteem volledig CO2-neutraal zijn.

Warmte halen uit afvalwater in riolen

Dit kan in sommige gevallen ten koste gaan van de waterzuiveringscapaciteit in de rioolwaterzuivering. Bij lagere temperaturen verloopt het zuiveringsproces namelijk minder goed. Als warmte uit de riolen wordt gehaald, is het afvalwater na enkele honderden meters door de riolering weer op bodemtemperatuur (ongeveer 12-13 ¬įC). Waterschappen kunnen met een rekenmodel het effect op de rioolwaterzuivering inschatten. Dit gebeurt door de maximale warmteonttrekking en de minimale afstand tot de rioolwaterzuivering te bepalen.

Koude halen uit afvalwater

Als TEA wordt gebruikt voor koelen, kan er een gunstig effect zijn op de zuiveringscapaciteit van de rioolwaterzuivering. Door in de winter koude uit het water te onttrekken (en in de WKO op te nemen) stijgt de temperatuur van het afvalwater in de winter. Door de hogere temperatuur van het afvalwater werkt de rioolwaterzuivering in de winter beter.

Warmte halen uit afvalwater van de industrie

Afvalwaterstromen van de industrie lozen warmte op het oppervlaktewater, met bijbehorende ecologische effecten. Een oplossing is de warmte uit deze koelwaterleidingen te halen voordat de lozing plaatsvindt. Dit vermindert de temperatuurverandering van het oppervlaktewater.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen