Submenu

Juridisch: Overeenkomsten en vergunningen

In dit deel gaan we dieper in op verschillende thema’s rond een aquathermieproject: technisch, financieel, stakeholders, juridisch en impact op de omgeving. We geven handvatten om goede keuzes te maken voor de volgende fase. Voor meer informatie verwijzen we naar hulpmiddelen en rapporten.

 

Bij veel projecten hebben overheden een rol in het project als bevoegd gezag voor één van de wetten of ze leveren een financiële bijdrage. Ze hebben dan ook te maken met regels voor commerciële activiteiten (Wet Markt en Overheid), staatssteun en aanbestedingen.

Alle wet- en regelgeving die voor waterbeheer belangrijk is, staat in het Handboek Water. Dit wordt steeds geactualiseerd. Het Rijk, de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Internprovinciaal Overleg (IPO) zijn allemaal betrokken bij dit handboek. Naast de rol bij het waterbeheer kan een overheid ook nog een andere rol spelen, zoals financier. Een juridische presentatie van de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) en de Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen verduidelijken hoe overheden aan de wet kunnen voldoen.

Het is verstandig om voor elk project uit te zoeken welke juridische goedkeuringen en overeenkomsten nodig zijn en welk bevoegd orgaan dit verstrekt. De bevoegde organen zijn:

  • provincie voor de ondergrond;
  • waterschappen en Rijkswaterstaat voor de watersystemen;
  • waterschappen voor de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s);
  • gemeentes voor de riolering en de Omgevingswet.

Meld je voor gebruik van drinkwater bij het betreffende drinkwaterbedrijf. Dit beheert de leidingen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater.

Tip: doe een vergunningencheck bij het Omgevingsloket online.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.