Submenu

Stakeholders: Aandachtspunten bij communicatie

Maak gebruik van een bewonersonderzoek om de drijfveren van bewoners te leren kennen. Zo weet je welke onderwerpen voor bewoners relevant zijn en waar een koppeling met aquathermie mogelijk is.

Enkele tips:

  • Voor participatie is tijd nodig. Regel voldoende capaciteit in het projectteam.
  • Houd rekening met mogelijke taalbarrières als bewoners verschillende talen spreken.
  • Maak gebruik van online en sociale media om eenvoudig nieuws en beelden te delen.
  • Geef bewoners inzicht in de maandlasten. Hierin zijn ze het meeste geïnteresseerd.
  • Heb oog voor sociaal-maatschappelijke situatie in de wijk. De energietransitie is in armere wijken meestal niet het belangrijkste voor de bewoners. Eventuele koppelingen met andere projecten (koppelkansen) kunnen het draagvlak vergroten (lees meer over koppelkansen).

In het programma WarmingUP (www.warmingup.info) is een heel thema gewijd aan de sociaal-maatschappelijke kant van collectieve warmte.

Voor een nuttig rapport over bewonersparticipatie, zie Bewonersacceptatie van collectieve warmtenetten

Afbeeldingen

Cookie-instellingen