Submenu

Financieel: De businesscase van de bronhouder

Een aquathermieproject begint voor de bronhouder met een flinke investering. Daarna zijn de operationele kosten en opbrengsten voor vele jaren vrij stabiel. Met de meeropbrengsten verdient de bronhouder de investering terug.

Voor aquathermie is de businesscase vergelijkbaar met die van een andere warmtebron, zoals geothermie.

 

Kostenkant

De kapitaalinvestering (CAPEX) aan bronzijde is vooral nodig voor de civiele werken en de aanschaf van waterpompen, warmtewisselaars en warmtepompen. De operationele kosten (OPEX) hebben te maken met beheer, onderhoud, monitoring, administratie en elektriciteit voor de pompen. Ook de financieringskosten, met rente op leningen en rendementsheffing op eigen vermogen, kunnen aanzienlijk zijn.

Opbrengstenkant

De opbrengsten van de bronhouder zijn afhankelijk van de prijs van de geproduceerde warmte en de beschikbare subsidies.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen