Submenu

Technisch: Thermische energie uit drinkwater (TED)

Het winnen van thermische energie uit drinkwater kan met een warmtewisselaar in of om de drinkwaterleiding gebeuren. Bij TED kan het gaan om ruw of rein water.

Ruw water is onbehandeld water, zoals grond-, rivier-, kanaal- of oppervlaktewater. Rein water is behandeld en geschikt als drinkwater. Het is mogelijk een warmtewisselaar te plaatsen in een parallelle leiding van de drinkwaterleiding.

De temperatuur van drinkwater is ’s zomers zo’n 8-25 ⁰C en ’s winters zo’n 2-15 ⁰C. Door het drinkwater langs een warmtewisselaar te pompen, vindt uitwisseling plaats van de warmte of koude. Die kan direct de woningen en gebouwen verwarmen of koelen. Ook kan die de warmte- en koudeopslag (WKO) aanvullen. De afstand tussen de warmtebron en de warmtevrager is belangrijk. Hoe kleiner de afstand, hoe minder warmte er verloren gaat.

Warmtewinning uit drinkwater is vooral interessant in de zomer. Door klimaatverandering zal het drinkwater in de zomer steeds warmer worden. Door TED te combineren met een WKO is deze warmte in de winter beschikbaar. Drinkwaterleidingen zijn van maatschappelijk belang, ze behoren tot de vitale infrastructuur. Hierdoor gelden er meer eisen voor de technische installatie en de monitoring van het systeem.

Zie Q&A: https://www.kwrwater.nl/projecten/qa-aquathermie-ted-voor-de-drinkwatersector

Afbeeldingen

Cookie-instellingen