Submenu

Fase 5 - Aanleg

De aanleg van warmte-infrastructuur kan in de bestaande bouw voor veel overlast zorgen. Gemeentes en drinkwaterbedrijven zijn gewend om riolering c.q. waterleidingen aan te leggen of te vervangen. Zij weten dus ook wat de aandachtspunten zijn in de voorbereiding. Zoek daarom de samenwerking op.

Specifiek voor warmte kunnen er uitdagingen bij komen. De leidingen voor het warmtenet worden vaak toegevoegd in een ondergrond waar al leidingen en kabels liggen. De ruimte in de ondergrond kan beperkt zijn, vooral in stedelijke gebieden. De aanleg van een warmtenet kan ook invloed hebben op de herinrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld met beplanting. Boomwortels en warmteleidingen zijn soms geen goede combinatie. Bekijk daarom al in de voorbereidingsfase welke plannen er zijn voor de wijk en hoe die uitpakken in de ondergrond.

Een tweede uitdaging is dat de aanleg van warmte- en koude-infrastructuur vaak gebeurt in combinatie met andere werkzaamheden in de omgeving. Koppelkansen zijn bijvoorbeeld rioolvervanging, vastgoedrenovaties of nieuwe beplanting. Het kan interessant zijn om werkzaamheden tegelijk uit te voeren, om overlast te beperken en kosten te besparen. De straat hoeft dan namelijk maar één keer open. Maar let op:

  • werkzaamheden zijn veel complexer als partijen tegelijkertijd in dezelfde ‘sleuf’ aan het werk zijn. Dit vraagt om goede afstemming en coördinatie;
  • projecten op elkaar afstemmen kan lastig zijn vanwege verschillende planningen. De renovatie van een riool kan bijvoorbeeld meer tijd kosten dan de aanleg van een warmtenet. Als partijen op elkaar moeten wachten, kan dat kostbaar zijn. Soms is het dan toch beter om na elkaar te werken.

Voor aanpassingen in woningen zijn duidelijke afspraken nodig. Wie is verantwoordelijk voor welk deel van de installatie en wanneer moeten de partijen in de woning aan de slag? Als een woningcorporatie de eigenaar is, kan deze voor al haar vastgoed afspraken maken met een aannemer. De aannemer kan vervolgens afspraken maken met de partij die de warmtevoorziening aanlegt. Particuliere eigenaren beslissen zelf wat ze aan de woning willen veranderen. Voor de uitvoering is het beter de coördinatie van aannemers van hen over te nemen. Dit verhoogt de kwaliteit van de aanpassingen.

Fasering per wijk

Het aanleggen van een warmtenet is een grote opgave. Daarom kan het verstandig zijn dit in fases te doen. Een mogelijkheid is om wijken eerst een voor een aan te sluiten op een aquathermiesysteem en in elke wijk een gezamenlijke warmtepomp te plaatsen. Deze wijken kunnen later een groter gezamenlijk (collectief) net vormen met meerdere bronnen. Het is ook mogelijk om het warmtenet later te verduurzamen. Dit kan bijvoorbeeld door eerst gebruik te maken van een restwarmtebron en later van een aquathermiebron.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen