Submenu

Het proces op hoofdlijnen

In dit deel beschrijven we het proces van een aquathermieproject. Dit verloopt via de fases in het schema: van oriëntatie tot aan exploitatie. Hoe elke fase invulling krijgt en of de laatste fases haalbaar zijn, verschilt per project.

In een klein project is er soms een combinatie van fases. Ook kan een uitvoerende partij bijvoorbeeld ontwerpende taken op zich nemen.

We richten ons in deze handreiking vooral op de voorbereidende fases 1 t/m 4. Goede voorbereiding is namelijk de basis voor de succesvolle aanleg en exploitatie van een warmtesysteem op aquathermie. Op de volgende pagina’s behandelen we per fase de doelen, resultaten en activiteiten die nodig zijn om deze te behalen. De inhoudelijke thema’s – technisch, financieel, stakeholders, juridisch en impact op de omgeving – komen in deel C aan bod.

De aanleg- en exploitatiefase zijn echter ook belangrijk. De exploitatiefase duurt tientallen jaren en de resultaten in deze fase bepalen voor het grootste deel de totale resultaten. Dit lichten we toe in de vooruitblik.

Onderstaand figuur vat het proces samen:

Vergroot figuur

Afbeeldingen

Cookie-instellingen