Submenu

Impact op de omgeving: Ecologische effecten

De potentie voor aquathermie is groot! In theorie kan meer dan 50% van de gebouwde omgeving gebruik maken van warmte uit water, ofwel aquathermie.

Hoe start je een een aquathermieproject? Dat is best ingewikkeld. In deze handreiking is alle kennis samengebracht voor iedereen die interesse heeft in aquathermie – van initiatiefnemers tot bevoegd gezag, van waterschappen tot gemeentes en van energieleveranciers tot investeerders. Om deze brede groep van informatie te voorzien bestaat de handreiking uit drie delen:

  • Het deel basis en het deel proces leggen de basis van aquathermie uit. Wat is het en wanneer is het interessant? Hoe ziet het ontwikkelproces eruit? Waar kan ik tegenaan lopen?
  • Het deel thema's gaat in op specifieke thema’s: technisch, financieel, juridisch, organisatorisch en omgevingsspecifiek. De handreiking geeft detailinformatie en handige instrumenten.

Deze handreiking is een product van het Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water (Rijkswaterstaat, Alliander en de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten). Het gezamenlijk doel was om alle beschikbare kennis en tools over aquathermie voor iedereen toegankelijk te ontsluiten. De handreiking is ook in een PDF-bestand beschikbaar. 

Mis je nog informatie of wil je jouw praktijkervaring delen? Laat het weten via info@aquathermie.nl. Want samen zorgen we dat de handreiking up-to-date blijft!

Alle hoofdstukken:

Waterbeheerders schatten in hoe groot de invloed van de TEO-installatie op de lokale waterecologie is. De beheerders zijn Rijkswaterstaat voor Rijkswateren en het waterschap voor regionale wateren.

Afhankelijk van de inschatting besluit het bevoegd gezag wel of geen toestemming te geven voor de installatie. Neem vroeg contact op met de waterbeheerder om te weten welke beperkingen er gelden.

Ecologische effecten door temperatuurverandering

Bij winning van warmte uit oppervlaktewater koelt het water lokaal af. Andersom zorgt koudewinning voor een koeltevraag dat het oppervlaktewater opwarmt. De temperatuur van water beïnvloedt de chemische en natuurlijke processen in het water. Een daling of stijging van die temperatuur verandert het ecosysteem. Temperatuurverlaging kan in de zomer bijvoorbeeld blauwalg verminderen, maar in het voorjaar voortplantingscycli vertragen.

Ecologische effecten door de filters bij een open TEO-systeem

In een open TEO-systeem gaat het ingenomen water via een filter naar een warmtewisselaar. Dit voorkomt opstopping in de warmtewisselaar. Een TEO-installatie heeft meestal twee filters: een grove en een fijne. Kleine organismen, zoals zoöplankton en vislarven, kunnen schade oplopen als ze de fijne filters en de warmtewisselaars passeren1. Hoeveel schade optreedt, is nog nauwelijks bekend. Er loopt praktijkonderzoek (2022 – 2025) om meer kennis op te doen.

Er zijn ook gesloten TEO-systemen. Het water wordt hier niet in het systeem gezogen. Daardoor is er geen directe ecologische schade. Gesloten TEO-systemen zijn vooral geschikt voor kleinere projecten, omdat het vermogen van het systeem veel kleiner is.

Kennis en informatie

Er vindt veel kennisontwikkeling plaats over de effecten van TEO-installaties op de watertemperatuur, de waterkwaliteit en het waterleven.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.