Submenu

Juridisch: Beleidskaders

De potentie voor aquathermie is groot! In theorie kan meer dan 50% van de gebouwde omgeving gebruik maken van warmte uit water, ofwel aquathermie.

Hoe start je een een aquathermieproject? Dat is best ingewikkeld. In deze handreiking is alle kennis samengebracht voor iedereen die interesse heeft in aquathermie – van initiatiefnemers tot bevoegd gezag, van waterschappen tot gemeentes en van energieleveranciers tot investeerders. Om deze brede groep van informatie te voorzien bestaat de handreiking uit drie delen:

  • Het deel basis en het deel proces leggen de basis van aquathermie uit. Wat is het en wanneer is het interessant? Hoe ziet het ontwikkelproces eruit? Waar kan ik tegenaan lopen?
  • Het deel thema's gaat in op specifieke thema’s: technisch, financieel, juridisch, organisatorisch en omgevingsspecifiek. De handreiking geeft detailinformatie en handige instrumenten.

Deze handreiking is een product van het Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water (Rijkswaterstaat, Alliander en de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten). Het gezamenlijk doel was om alle beschikbare kennis en tools over aquathermie voor iedereen toegankelijk te ontsluiten. De handreiking is ook in een PDF-bestand beschikbaar. 

Mis je nog informatie of wil je jouw praktijkervaring delen? Laat het weten via info@aquathermie.nl. Want samen zorgen we dat de handreiking up-to-date blijft!

Alle hoofdstukken:

Nederland wil in 2050 een energievoorziening zonder CO₂-uitstoot. Nederland heeft zich ook verbonden aan de Europese doelstellingen om in 2030 minimaal 55% minder CO₂ uit te stoten en minimaal 32% duurzame energie te gebruiken.

Om dit te bereiken, werkt het Rijk samen met gemeentes, provincies, waterschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een Nationaal Klimaat- en Energieakkoord over energiebesparing, duurzame energie en klimaatmaatregelen. Dit is een vervolg op het Energieakkoord voor duurzame groei. De nieuwe afspraken zijn gericht op de periode tot 20301. Een van de doelen is om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen voor 2030 te verduurzamen. Met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) moeten 50.000 woningen aardgasvrij worden.

Warmteregisseur

Gemeentes hebben een belangrijke rol in de opgave richting 2030. De aansluitplicht op aardgas geldt niet meer en ze gaan een andere warmtevoorziening regelen (regisseursrol). Dat biedt veel kansen voor duurzame oplossingen zoals aquathermie.

Waterschappen hebben in 2016 in een Green Deal de ambitie vastgelegd om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat ze evenveel energie duurzaam opwekken als ze verbruiken. Aquathermie telt hierin mee als het waterschap mee-investeert in de warmteketen.

1 Bron: Bestaande woningen aardgasvrij maken | Aardgasvrije wijken | Rijksoverheid.nl

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.