Submenu

Stakeholders: Overheid, financier en afnemer

In een succesvol project lukt het om verschillende belangen met elkaar te combineren, zoals financiële en duurzame. Om dit te bereiken, is tijdens het proces openheid nodig over de individuele belangen, businesscases en risicoanalyses.

Overheden bewaken het maatschappelijk belang en sturen op maatschappelijke waarde op de lange termijn. Ze kunnen ook goed een initiërende en sturende rol in het proces hebben. De ontwikkeling van aardgasvrije wijken is voor gemeentes bijvoorbeeld een goede reden om zich te verdiepen in duurzame voorzieningen als energie uit water. Een gemeente kan dan de voorwaarden voor gebiedsontwikkeling bepalen, bijvoorbeeld met een warmteplan.

Een financier kijkt naar de risico’s en de opbrengst die daar tegenover staat. Banken zullen over het algemeen beoordelen of de kasstroom van het project gezond is.

Een afnemer van warmte en koude wil een betrouwbare levering en lage kosten voor de afname van warmte en koude.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen