Submenu

Stakeholders: Partijen en belangen

Bij een aquathermieproject zijn verschillende partijen met verschillende belangen betrokken. Dit vraagt om een zorgvuldig proces om de stakeholders en hun belangen mee te nemen. De eerste stap is weten wie deze betrokkenen zijn.

Meerdere betrokken zijn er bijvoorbeeld als de warmtebron aanhaakt op een bestaande warmte- en koudeopslag. Dat speelt ook bij een bestaande riolering voor de warmte-onttrekking of bij een straat in een binnenstad die open moet om de leidingen te leggen. Het is niet eenvoudig om alle verschillende belangen mee te nemen in een aquathermieproject. Een vastgoedontwikkelaar kijkt vanuit commercieel belang bijvoorbeeld naar zijn te verwarmen of te koelen gebouwen, eventueel met een warmte-en koudevoorziening. De ontwikkelaar heeft direct met grote investeringskosten te maken en wil daarom op korte termijn opbrengsten. Dit in tegenstelling tot andere rollen die de kosten tijdens de exploitatiefase dragen.

Bij Overzicht van stakeholders en hun belangen staat een overzicht van de verschillende partijen en hun rollen, verantwoordelijkheden en belangen bij een aquathermieproject. Per project en per locatie zullen deze verschillen.

Omgevingsmanagement

Een aquathermieproject raakt de omgeving op verschillende manieren. Denk aan omwonenden die last kunnen hebben van de werkzaamheden. Het kunnen ook natuurorganisaties zijn die zich zorgen maken over de invloed op flora en fauna. Recreanten denken misschien dat ze straks niet meer kunnen doen wat ze nu wel kunnen. Voor het slagen van het project is het belangrijk rekening te houden met de betrokkenen in de omgeving en hun belangen. Iedereen doet er immers toe, maar er zijn ook praktische redenen. Bezwaren van partijen kunnen een project vertragen of zelfs stopzetten. Een negatief imago kan schadelijk zijn voor een bedrijf of overheid.

In de grotere en/of meer gevoelige projecten zit er daarom vaak een omgevingsmanager in het projectteam. De omgevingsmanager heeft aandacht voor de belanghebbenden in de omgeving en brengt hun belangen in kaart. Het doel van omgevingsmanagement is zoveel mogelijk een win-winsituatie voor alle partijen te bereiken.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen