Submenu

Stakeholders: Gecombineerde rollen in de keten

De potentie voor aquathermie is groot! In theorie kan meer dan 50% van de gebouwde omgeving gebruik maken van warmte uit water, ofwel aquathermie.

Hoe start je een een aquathermieproject? Dat is best ingewikkeld. In deze handreiking is alle kennis samengebracht voor iedereen die interesse heeft in aquathermie – van initiatiefnemers tot bevoegd gezag, van waterschappen tot gemeentes en van energieleveranciers tot investeerders. Om deze brede groep van informatie te voorzien bestaat de handreiking uit drie delen:

 • Het deel basis en het deel proces leggen de basis van aquathermie uit. Wat is het en wanneer is het interessant? Hoe ziet het ontwikkelproces eruit? Waar kan ik tegenaan lopen?
 • Het deel thema's gaat in op specifieke thema’s: technisch, financieel, juridisch, organisatorisch en omgevingsspecifiek. De handreiking geeft detailinformatie en handige instrumenten.

Deze handreiking is een product van het Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water (Rijkswaterstaat, Alliander en de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten). Het gezamenlijk doel was om alle beschikbare kennis en tools over aquathermie voor iedereen toegankelijk te ontsluiten. De handreiking is ook in een PDF-bestand beschikbaar. 

Mis je nog informatie of wil je jouw praktijkervaring delen? Laat het weten via info@aquathermie.nl. Want samen zorgen we dat de handreiking up-to-date blijft!

Alle hoofdstukken:

Uitleg gecombineerde rollen in de keten.

Model

Kenmerken

Gescheiden rollen: bronhouder, producent, transporteur en leverancier

 • Er is duidelijk in beeld waar de onrendabele top ontstaat (zie thema Financiën).
 • Het risico bestaat dat een van de partijen in de knel komt door afspraken rond warmteprijzen of volumes. Het is belangrijk om de koppelingen goed te beheersen en opstapeling van risicopremies (hoge transferprices) te voorkomen.
 • Doordat iedere partner eigen risico’s zal verwerken in de prijs en eigen organisatiekosten maakt, kan dit model relatief duur uitpakken.
 • Driepartij-overeenkomsten zijn denkbaar om overzicht te houden op risico’s van het hele project.
 • Elk deel van de keten moet een haalbare businesscase hebben, eventueel met subsidie.

Gecombineerde rol van producent (eventueel ook met bronhouder) en leverancier

Gescheiden rol van transporteur

 • De risico’s zijn van productie tot levering afgedekt. Er is een klein risico dat een van de partijen klem komt te zitten, tenzij de transporteur volledig uit een variabele (volume)prijs wordt betaald.
 • De leverancier heeft grip op productiekosten en levering, en daardoor controle over alle prijs- en volumerisico’s.
 • De transporteur heeft een eigen businesscase en ontvangt een vaste of variabele vergoeding.
 • Er is duidelijk inzicht in een mogelijk onrendabele top voor transport. Eventueel kan subsidie voor dit onderdeel worden aangevraagd.

Gecombineerde rollen: integraal warmtebedrijf

 • Dit is een goede optie bij nieuw te ontwikkelen infrastructuur met geschikte warmtebronnen.
 • Dit is vaak de structuur bij gesloten warmtenetwerken waarop geen concurrentie van bronnen mogelijk is.
 • Doordat er geen concurrentie is, is dit ongunstig voor de prijs aan afnemers.
 • Onderlinge verdeling van kosten is mogelijk voor minder en meer rendabele onderdelen van het netwerk.
 • Er is geen opstapeling van risicopremies (transferpricing).


Wet collectieve warmtevoorziening

Er komt een nieuwe wet voor de warmtevoorziening: de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) (zie thema Juridisch). Deze wet gaat bepalen dat er voor het warmtenet minimaal 50% plus één aandeel publiek eigendom moet zijn (óf doorslaggevend zeggenschap vanuit een publieke partij). De wet is nog niet geldig. Als de wet in werking treedt, komt er een overgangsperiode van 7 jaar. Privaat eigendom is in die periode nog mogelijk. Daarna zullen warmtenetten grotendeels publiek eigendom zijn. Dit betekent dat een of meerdere publieke partijen van een integraal warmtebedrijf (derde model in bovenstaande tabel) minimaal 50% van de aandelen in handen hebben. Bij een gesplitste keten (eerste en tweede model in de tabel) moet het warmtenetbedrijf (transport en distributie) voor minimaal 50% in publieke handen zijn.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.