Submenu

Stakeholders: Organisatie van rollen in de warmteketen

Meerdere ketenpartners zijn verantwoordelijkheid voor de warmtelevering aan de afnemer: de bronhouder, producent, netwerkbeheerder en leverancier. De netbeheerder beheert de infrastructuur: hij verzorgt het transport en de distributie.

We gaan er hier vanuit dat transport en distributie bij dezelfde partij liggen. In de praktijk kunnen dit ook verschillende partijen zijn.

Er is niet één manier voor een optimale samenwerking tussen partijen die een systeem opzetten voor de productie en levering van warmte. De gekozen structuur is afhankelijk van de lokale situatie, de risico’s en de omvang en de onderdelen van het systeem. Bij kleinere projecten zal eerder sprake zijn van gecombineerde rollen. Bij grote projecten ligt het voor de hand de rollen te splitsen, maar dit is afhankelijk van de partners in het project. In de tabel bij hoofdstuk 16.2 staan verschillende rolcombinaties beschreven.

De afnemer heeft een belangrijke rol in het warmtesysteem. Toch behandelen we deze rol niet bij de organisatie, omdat de afnemer geen verantwoordelijkheden in de keten heeft, behalve het afnemen van warmte.

De bronhouder

De bronhouder (waterbeheerder of drinkwaterbedrijf) heeft een andere verantwoordelijkheid dan de andere partners in de keten. Waterbeheerders stellen de bronnen ter beschikking en bepalen wie, waar, hoeveel warmte kan gaan gebruiken. Soms is de bronhouder ook de producent. Als dat niet het geval is, is de producent afhankelijk van de bronhouder. Beide partners moeten dan zorgen voor duidelijke afspraken over de beschikbaarheid van de bron en betrouwbare levering van de warmte/koude.

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen